Blog - Fullwidth With Sidebar

Deosebirea mugurilor vegetativi și a celor fructiferi la măr și păr

Primăvara devreme înseamnă pentru majoritatea pomicultorilor începutul sezonului de tăieri la pomi și arbuștii fructiferi. În acest articol vor fi prezentate pe scurt diferențele dintre mugurii vegetativi și cei fructiferi la cele două specii semințoase. Cunoașterea acestora și abilitatea de a-i deosebi reprezintă primii pași înspre a învăța modul corect de a efectua tăieri la

Mai mult...

Repararea împrejmuirilor și efectuarea lucrărilor curente

În multe zone ale țării, pajiștile deosebit de valoroase folosite ca fânețe sunt împrejmuite. De asemenea, există suporți (garduri, capre etc.) de pe care se transportă în perioada de toamnă-iarnă fânul, astfel că se impun lucrări de reparații, întrucât în această perioadă  administratorii pășunilor dispun de timpul necesar acestor activități. Totodată, în timpul în care

Mai mult...