image

550 de milioane de euro din FEADR pentru agricultura ecologică

Salt la sursă
Author:

agrimanet

– Stiri Agricole – Agrimanet

Bugetul alocat din FEADR pentru susţinerea agriculturii ecologice se ridică la 550 de milioane de euro până în 2027, an în care se estimează că 20% din suprafaţa agricolă a României va fi cultivată în sistem ecologic, potrivit Programului de guvernare 2020- 2024.

În contextul Pactului Ecologic European, agricultura ecologică reprezintă o importantă componentă a implementării prevederilor Strategiei „De la fermă la consumator”.

Principalele măsuri vizează acordarea de sprijin financiar pentru suprafeţele cultivate în sistem ecologic care vizează o ţintă de 20% din suprafaţa agricolă a României în anul 2027, prin conversia pajiştilor preponderent din zonele montane şi colinare la sistemul ecologic, a suprafeţelor din zonele de agromediu şi din zonele cu constrângeri specifice şi naturale, dar şi susţinerea investiţiilor în fermele ecologice care integrează funcţia de procesare, funcţia agropedagogică, funcţia agroturistică, precum şi alte scheme de calitate.

Se are în vedere dezvoltarea unei eco-scheme pentru a preveni pierderile financiare în cazul împăduririi naturale a pajiştilor care nu sunt necesare comunităţii. Bugetul alocat este de 550 milioane de euro (FEADR).

În anul 2019, în România, doar 2,43% (395.500 ha) din suprafaţa agricolă utilizată a fost cultivată în sistem ecologic, comparativ cu aproximativ 7% în UE 28. Din suprafaţa totală cultivată, ponderea cea mai mare o deţin cerealele, respectiv 32,07% urmate de culturile permanente păşuni şi fâneţe (24,33%) şi culturi industriale.

Numărul redus al unităţilor de procesare în sistem ecologic (191 în anul 2019), în condiţiile unei cereri în creştere a consumatorilor pentru produse care să corespundă orientării lor către o dietă cu un aport adecvat de elemente nutritive, „necesită stimularea investiţiilor în vederea obţinerii de produse calitative care să permită un stil de viaţă sănătos”. 

AGERPRES
Articolul 550 de milioane de euro din FEADR pentru agricultura ecologică apare prima dată în Agrimanet.

decembrie 28, 2020