image

APIMAR

APIMAR (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România)  este o organizaţie non-profit, constituită în anul 2004, şi are ca principal scop susţinerea, promovarea şi protejarea intereselor profesionale, comerciale şi economice ale membrilor săi.

Dorind să contribuie la dezvoltarea agriculturii, A.P.I.M.A.R. îşi propune, să elaboreze şi să promoveze catre factori de decizie la nivel guvernamental propuneri, sugestii şi proiecte de acte normative cu impact asupra producţiei şi comercializării de maşini şi utilaje agricole. Scopul său declarat este acela de a promova pe piaţa româneasca de profil utilaje performante, prin combaterea activă a concurenţei neloiale, îmbunătăţirea mediului de afaceri din România şi de a contribui la implementarea programelor UE în domeniul agricol. A.P.I.M.A.R. doreşte să perfecţioneze în următorii ani un sistem de realizare a unor studii de piaţă pentru satisfacerea nevoii de informare a membrilor săi.

A.P.I.M.A.R. are ca principal scop susţinerea, promovarea şi protejarea intereselor profesionale, comerciale şi economice ale membrilor săi.

Viitoarele direcţii principale de acţiune ale A.P.I.M.A.R. vor cuprinde:

  • Lărgirea numărului de membri şi parteneri prin atragerea în acţiuni comune şi informare periodică
  • Monitorizarea strategiilor şi documentelor publice
  • Solicitarea şi Organizarea dezbaterilor publice pe acţiuni şi documente strategice
  • Interpelarea instituţiilor publice şi luări de poziţie

A.P.I.M.A.R.

Adresa: Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri I.N.M.A. – I.T.C., Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6,
Sector 1, Bucureşti, cod 013813
Telefon: 0727 739 308
Fax: 0318 145 041
Email: office@apimar.eu
Pagina web: www.apimar.eu