image

APPR

APPR (Asociația Producătorilor de Porumb din România) este o asociaţie profesională formată din fermieri care lucrează suprafeţe cuprinse între 50 și 50000 ha, dar și din reprezentanți ai filierei profesionale a porumbului. APPR s-a înfiinţat în noiembrie 2012 la Slobozia având 26 de membri fondatori.

Misiunea asociaţiei

Apără și reprezintă unitar, solidar și egal interesele legitime economice, comerciale, juridice și strategice ale membrilor săi, care sunt legate de calitatea de producători de porumb.

Expertiza tehnică în vederea dezvoltării tehnologiilor de cultivare a porumbului și a altor culturi de importanța majoră pentru membrii asociației de la fermieri pentru fermieri.

Reprezentarea producătorilor de porumb din România la nivel naţional şi european; APPR face parte din Confederaţia Europeană a Producătorilor de Porumb (CEPM) care reprezintă ţările mari producătoare de porumb din Europa.

Oferim expertiză tehnică în vederea dezvoltării tehnologiilor de cultivare a porumbului

Cercetare aplicată

S-au testat în mod ştiinţific, în sistem de microparcele cu trei repetiţii, 120 hibrizi de porumb în 12 locaţii diferite, irigat şi neirigat pentru fertilizări şi densităţi diferite, 45 de hibrizi de floarea soarelui şi 15 hibrizi de sorg.

Aceasta este singura reţea independentă de testare a hibrizilor de porumb de către o asociaţie a fermierilor.

Suntem interesaţi de productivitate şi umiditate la recoltat, dar şi de celelalte aspecte ale managementului culturii de porumb, a celei de sorg, dar şi a celei de floarea soarelui.

Testările sunt făcute în cooperare cu companiile producătoare de seminţe sau firme independente de testare, iar hibrizii sunt daţi şi codaţi de către echipa tehnică APPR.

Întâlniri cu fermierii, alte acţiuni

Participări la întâlniri şi simpozioane (nationale și internationale) în vederea reprezentării directe a intereselor producătorilor de porumb români.

Promovarea asociaţiei şi construirea de parteneriate strategice.

Publicarea rezultatelor testărilor multianuale în catalogul APPR şi în revista PORUMBUL (Profitul Agricol)

Realizarea unui plan de promovare permanentă a asociaţiei prin intermediul media şi al parteneriatelor cu celelalte asociaţii profesionale (LAPAR, Agrobiotechrom, AISR)

Organizarea vizitelor de lucru în fermele reprezentative pentru membrii asociaţiei.

Vizitarea câmpurilor de testare APPR (iunie şi august)

Participarea activă la Ziua Porumbului (Elsit Com)

APPR

Adresa: str. Garii nr. 2,
Loc. Mihail Kogalniceanu, Jud. Ialomita
Telefon: 0723 265 470
Email: office@apprs.ro
Pagina web: apprs.ro