Fitotehnie – plante tehnice

Fitotehnie – plante tehnice
Autori: Dan I. Varban, Sorin Muntean, Cristina M. Moldovan

Dan VÂRBAN
Telefon: 0264 596384, int. 131
Email: dan.varban@usamvcluj.ro

Caietul de lucrări „Fitotehnie – Plante tehnice””, prin conținutul lui are un caracter didactic și se adresează în primul rând studenților de la Facultatea de Agricultură, secția Agricultură, Montanologie şi Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, precum și tuturor celor interesați în cunoașterea particuarităţilor morfologice și sistematica plantelor de câmp din țara noastră. Lucrarea este structurată pe șase capitole:
Cap. I Plante tuberculifere şi rădăcinoase;
Cap. II Plante oleaginoase;
Cap. III Plante textile
Cap. IV Tutunul
Cap. V Hameiul
Cap. VI Evaluarea producţiei la culturile de câmp.
Lucrarea a apărut în 2012 în Editura BIOFLUX Cluj-Napoca, ISBN 978-606-8191-34-8. pag. 151