Îndrumător de lucrări practice – Agrotehnică

Îndrumător de lucrări practice – Agrotehnică
Autori: Teodor Rusu, Ileana Bogdan, Adrian Ioan Pop

Aparitie: 2012, Grinta, Cluj Napoca, Romania

Ileana BOGDAN
Telefon: 0264 596384, int. 403
Email: ileana.bogdan@usamvcluj.ro

Îndrumător de lucrări practice – Agrotehnică – coperta şi cuprins în format PDF

Agrotehnica este ştiinţa care se ocupă cu relaţiile dintre factorii de vegetaţie, sol şi plantele cultivate în scopul elaborării procedeelor tehnice de cultivare a plantelor în condiţiile conservării resurselor utilizate.

Aplicarea agrotehnicii presupune cunoaşterea şi înţelegerea măsurilor de reglare a factorilor de vegetaţie, de monitorizare şi optimizare a indicatorilor fertilităţii solului, de execuţie corectă a lucrărilor solului, de control integrat al buruienilor, folosirea adecvată a erbicidelor, organizarea asolamentelor şi sporirea fertilităţii solului.

Îndrumătorul de lucrări practice – Agrotehnică cuprinde:

  • metodica şi indicatorii de evaluare şi apreciere a calităţii lucrărilor solului ca măsuri de evitare a degradării solurilor şi ca mijloace de eficientizare a intervenţiilor agrotehnice;
  • determinări specifice privind modificarea structurii solului, a indicatorilor stării de aşezare a solului (densitatea aparentă, porozitatea, rezistenţa la penetrare, gradul de tasare, indicele agrofizic), a relaţiilor solului cu apa (indicii hidrofizici, permeabilitatea şi ascensiunea capilară a apei în sol), a însușirilor termice și biologice ale solului, determinări pe care se bazează intervenţiile agrotehnice şi măsurile de sporire a fertilităţii solului;
  • buruienile prezente în culturile agricole prezentate pe grupe agrotehnice, cu elementele de recunoaştere;
  • principiile alegerii corecte a erbicidelor, tehnica erbicidării culturilor agricole şi erbicidele selective pe culturi;
  • organizarea asolamentelor raţionale şi rotaţii de culturi agricole.