image

Îngrășămintele lichide – în agricultura sustenabilă

Îngrășămintele lichide – în agricultura sustenabilă, AGRIM 2020

 

Download PDF: Îngrășămintele lichide – în agricultura sustenabilă, AGRIM 2020

Cuprins

1 ÎNGRĂȘĂMINTELE LICHIDE – MOTIVAȚIA UTILIZĂRII CA EFICIENȚĂ ȘI COSTURI DE PRODUCȚIE 2
1.1 MOTIVAȚIA ABORDĂRII ȘI UTILIZĂRII 2
1.2 CLASIFICAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR LICHIDE 2
2 ÎNGRĂȘĂMINTE LICHIDE CU N 4
2.1 CLASIFICAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR LICHIDE CU N 4
2.2 ÎNGRĂȘĂMINTE LICHIDE CU N OMOLOGATE ÎN ROMÂNIA. 4
3 UAN-32 FERTILIZANT LICHID CU N PENTRU AGRICULTURĂ 6
3.1 COMPOZIȚIA UAN-32. CARACTERISTICI TEHNICE-CHIMICE ȘI FIZICE. 6
3.2 UAN-32 RESURSĂ DE N PENTRU SOL ȘI PLANTA 7
3.3 UAN-32 SUPORT EFICIENT AL NUTRIȚIEI CU N AL PLANTELOR 13
3.4 PRETABILITATEA UTILIZĂRII UAN-32 ÎN AGRICULTURĂ 14
3.5 APLICAREA SORTIMENTULUI UAN-32 LA CULTURI AGRICOLE 20
4 DOTĂRI TEHNICE PENTRU APLICAREA FERTILIZANTULUI UAN-32 29
4.1 SOLUȚII DE DEPOZITARE 29
4.2 SOLUȚII ȘI DOTARE PENTRU APLICARE LA CULTURI 30

 

Fragment din Capitolul 1:

Îngrășămintele lichide, diferențiate fizic, chimic și al modului de aplicare au mai multe avantaje ca efect, spor nutritiv, dar și economic:

  • dețin substanța activă dizolvată – solubilizată de regulă în apă, în soluții amoniacale dar la utilizare și în alți solvenți (inclusiv în substanțe pesticide- erbicide ș.a.).
  • starea dizolvată a s.a. asigură efect imediat dar și prelungit (la aplicări faziale repetate), consum semnificativ în plante până la 95-100% a s.a., cu pretabilitate de aplicare la majoritatea culturilor agricole.
  • aplicarea îngrășămintelor lichide – la sol sau foliar – beneficiază de tehnică adaptată dar care permite distribuții corecte, amplasamente eficiente, cu respectarea indicatorilor de uniformitate și mărime a dozelor, beneficiază astfel de tehnicitate în păstrare-manipulare-aplicare.
  • sunt mai avantajoase din punct de vedere economic întrucât producerea industrială a acestora se exclud fazele de concentrare, cristalizare, granulare și evident realizarea îngrășămintelor lichide conduce la un cost mai scăzut pe tona de substanță activă, cu cel puțin 30- 40%. Promovarea îngrășămintelor lichide în tehnologiile de fertilizare se înscrie în preocupările generale de scădere a consumurilor energetice în procesul de producere a îngrășămintelor pentru agricultură.
  • au de regulă, din punct de vedere tehnologic agricol,  calitatea de produse integrate diferențiat în cadrul gestionării sistemelor de nutriție și fertilizare a culturii agricole și astfel le asigură calitatea eficienței într-o agricultura sustenabilă-durabilă.  Contribuie la obținerea de producții vegetale mai mari, de calitate și cu rentabilitate reală.