Tratat de Entomologie, generală și specială

Tratat de Entomologie, generală și specială
Autori: Roşca I., I. Oltean, I. Mitrea, M. Tãlmaciu, D.I. Petanec, H.Ş. Bunescu, Istrate Rada, Tãlmaciu Nela, C. Stan, Micu Lavinia Mãdãlina,
Apariție: 2011, Editura “Alpha MDN”, Buzău, ISBN 978-973- 139-207- 3

Ion OLTEAN
Telefon: 0264 596384, int. 180
Email: ion.oltean@usamvcluj.ro