image

Actualități

„Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare” – cod MySMIS 126983

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) gestionează și manageriază Proiectul „Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Obiectivul general al proiectului este acela de a întări capacitatea

Mai mult...

SEMINAR ONLINE DE INFORMARE PRIVIND POLITICA UNIUNII REFERITOARE LA PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Ca urmare a adoptării Programului de lucru pentru 2021 referitor la acțiuni de informare/promovare privind produsele agroalimentare în UE și în țări terțe, cu un buget planificat de 182,9 mil. euro, DG AGRI și Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) organizează seminarul de informare „Info Day” în 28 și 29 ianuarie 2021.

Mai mult...

Autorizații temporare pentru utilizarea de tratamente pe bază de neonicotinoide la semințele de porumb și sfeclă de zahăr

Pentru campania de primăvară 2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în temeiul art. 53 al Regulamentului CE 1107/2009, a autorizat utilizarea în situații de urgență a unor produse pe bază de substanțe active din categoria neonicotinoidelor la tratarea semințelor de porumb, precum și a semințelor de sfeclă de zahăr tratate cu un produs de

Mai mult...

A fost demarată a doua sesiune de concesionare a terenurilor cu destinație agricolă către tinerii fermieri

MADR informează că Agenția Domeniilor Statului a demarat astăzi, 18 ianuarie 2021, a doua sesiune de concesionare a terenurilor cu destinație agricolă aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului (ADS), în suprafață de până la 50 ha, către tinerii cu vârsta de maxim 40 de ani. Perioada de depunere a solicitărilor de către tinerii fermieri este

Mai mult...

Fermierii pot depune la APIA cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în luna decembrie și trimestrul al IV-lea al anului 2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data 29 ianuarie 2021 inclusiv, se depun cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în luna decembrie și în trimestrul al IV-lea al anului 2020. Cererile se depun la sediile

Mai mult...

Fermierii depun la APIA Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente trimestrului IV al anului 2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA),informează potenţialii beneficiari că până la data de 01 februarie 2021 inclusiv, se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2020 (trim. IV al anului 2020). Cererile se depun la Centrele Judeţene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizeireduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentrumotorina utilizată la efectuarea lucrărilor  mecanizate înagricultură a cărui valoare unitară este de 1,5258 lei/litru.  Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentrurambursare se depun însoțite de următoarele documente: a) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci

Mai mult...

Stadiul plăților în anul 2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează că, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1104/17.12.2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2020, până la data de 30 decembrie 2020, suma autorizată

Mai mult...

INFORMARE privind lansarea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Măsurii 6 – dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor, sub-măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – diaspora

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță lansarea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Măsurii 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor, sub-măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – diaspora, care se va desfășura în perioada 04 ianuarie 2021, ora 9.00 – 04 mai 2021, ora 16.00.    Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de

Mai mult...

INFORMARE privind prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Măsurii 4 – Investiţii în active fizice, sub-măsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole – componenta investiţii în abat

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Măsurii 4 – Investiţii în active fizice, sub-măsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole – componenta investiţii în abatoare de capacitate mică în zona montană  până la data de 31 martie 2021, ora 16.00. Mai multe

Mai mult...

APIA continuă plățile în cadrul măsurilor implementate în contextul pandemiei COVID -19 – astazi, Măsura 21

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că astăzi, 22 decembrie 2020, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a dat startul plăților pentru cererile depuse de fermieri în cadrul Măsurii 21 din Programul Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit

Mai mult...