image

Editoriale

Fertilizarea fazială la culturile de toamnă (grâu, rapiță)

În condițiile acestui început de an, următor celui de-al doilea an călduros (2020) din ultimele două-trei decenii, se dovedesc întrunite tot caracteristici climatice speciale, ceea ce impune în tehnologiile agricole abordări diferențiate adaptate efectelor încălzirii globale. După anii ’80, aceste efecte inițial atipice au devenit cu manifestări multianuale în aceeași consecvență de încălzire și chiar

Mai mult...
Lan de porumb văzut din dronă

Posibilități de promovare a elementelor secundare în fertilizarea culturilor de primăvară

Aplicarea elementelor secundare (macroelemente – S, Ca, Mg) este încă restrânsă, iar în prezent devine tot mai actuală motivația și oportunitatea aplicării în sisteme de fertilizare diferențiate, cu o integrare eficientă a compozițiilor fertilizante cât mai complexe.

Mai mult...
Câmp de soia

Soia – cultură valoroasă în gestionarea azotului în agricultură

Soia este o cultură de mare valoare alimentară și agricolă. Pentru utilizarea multiplă a producției de boabe, cu obiectivul de viitor ca această plantă să acopere deficitul de proteine la nivel mondial, totuși cultura soiei în lume încă ocupă suprafețe limitate, dar în extindere și cu producție medie la unitatea de suprafață în creștere. Cele

Mai mult...

Zincul și borul în fertilizanți pentru culturile agricole

La fertilizările cu complexe în care se introduc microelemente sunt necesare abordări tehnologice care să favorizeze interacțiunile pozitive ale macro și microelementelor, cu orientarea spre culturi agricole și horticole capabile să valorifice aceste interacțiuni prin eficiența producției și calității.

Mai mult...
road in between grass field

Potasiul – în controlul regimului hidric al culturilor

Potasiul este cationul cu cea mai bună reprezentare și mobilitate în celula și țesuturile vegetale, regăsit constant în concentrații de 2,8-3,5% K2O în substanța uscată a plantelor, nivele optime care se pot întreține constant printr-o aprovizionare normală cu potasiu a solurilor (cu cel puțin 200-250 ppm K-mobil și ceva mai mult pentru culturile mari consumatoare cu acest element). Abilitatea de implicare a acestui esențial cation și element nutritiv în viața plantelor – de la activități enzimatice la metabolismul hidraților de carbon, al proteinelor și la fotosinteză – poate fi asigurată de un chimism optimal al potasiului în sistemul sol-plantă, de contextul altor ioni prezenți și însoțitori (N desigur în formele sale), de dinamica adsorbției și desorbției ionilor de potasiu la complexul adsorbtiv (la mineralele argiloase mai ales), de stări climatice normale și, nu în ultimul rând, de genotipuri cultivate cu utilizare diferențiată și pe parcursul perioadei de vegetație a acestui element. Deși rolurile complexe, dar specifice se cunosc, efectele cantitative și calitative s-au evidențiat, potasiul se aplică în cantități încă reduse, mai cu seamă în comparație cu azotul. A rămas tot “al treilea element” al nutriției și fertilizării, deși din punct de vedere al necesarului și consumului productiv (exprimat prin consum specific – Cs – kg K2O/t producție vegetală), este în față cu cel de N, dar implementarea anterioară a conceptului că solurile, mai ales cele cu conținut ridicat de argilă și humus, au aprovizionare bună cu K, face ca fertilizarea cu acest element, chiar în context NPK, să fie încă departe de un necesar real.

Mai mult...
Seceta, sol uscat

Deficitul de apă în sol în contextul anului agricol 2020/2021

Începutul anului agricol 2020-2021 s-a derulat în aceleași condiții atipice marcate de manifestarea deficitului de apă în sol, care a perturbat calitatea lucrărilor și însămânțarea culturilor de toamnă. Răsărirea grâului, ca și a rapiței, a fost neuniformă, diferențiată, în legătură cu rezerva de apă din sol în perioada respectivă. Rezultatele determinărilor realizate la nivel național

Mai mult...
Rapiță

Campanie însămânțări toamnă – Actualitate în fertilizarea la rapiță

În ultimul deceniu, rapița a devenit, din clasa plantelor oleaginoase, o cultură reprezentativă, în extindere ca suprafață și cu o creștere semnificativă a producției medii la unitatea de suprafață. Are multiple avantaje agronomice, dar și economice. Ca plantă de climat temperat-răcoros, cu ierni mai blânde, este sensibilă la perioadele cu înghețuri aspre din iarnă, dar Mai mult...

Campanie însămânțări toamnă – Fertilizarea la cultura grâului

Fertilizarea grâului include măsuri și activități care au la bază gestionarea nutriției și a elementelor fertilizante în compatibilitate cu biologia culturii, caracteristicile soiurilor amplasate, pe fondul condițiilor ecopedoagrochimice. Deși grâul are o plasticitate ecologică bună, are exigențe particulare pentru soluri fertile, profunde, cu textură medie, cu capacitate de reținere a apei, dar permeabile. Valorifică domeniul Mai mult...

Resturile vegetale – resurse humifere pentru soluri

Monitorizarea agrochimică a fertilității solurilor agricole din țara noastră (prin ICPA, OSPA, SCDA) a permis delimitarea suprafețelor cu situații precare ale aprovizionării cu humus și elemente fertilizante esențiale. Între aceste rezultate se remarcă definirea suprafețelor cu conținut scăzut de humus (sub 2%) pe 7,485 mil. ha (51% din suprafața agricolă și 80% din arabil), situație Mai mult...

UAN – fertilizant lichid cu azot, utilizare în agricultură

Produsul fertilizant lichid de tip UAN (URAN) este o soluție apoasă care deține 32% N-total (15,5% din AN și 16,5% din uree). Valoarea fertilizantă decurge din conținutul ridicat de substanță activă, din caracterul solubil al acesteia și stabilitatea soluției obținute prin dizolvarea AN și ureei, fără riscul de cristalizare la păstrare și manipulare, la temperaturi Mai mult...