Editoriale

Seceta, sol uscat

Deficitul de apă în sol în contextul anului agricol 2020/2021

Începutul anului agricol 2020-2021 s-a derulat în aceleași condiții atipice marcate de manifestarea deficitului de apă în sol, care a perturbat calitatea lucrărilor și însămânțarea culturilor de toamnă. Răsărirea grâului, ca și a rapiței, a fost neuniformă, diferențiată, în legătură cu rezerva de apă din sol în perioada respectivă. Rezultatele determinărilor realizate la nivel național

Mai mult...
Rapiță

Campanie însămânțări toamnă – Actualitate în fertilizarea la rapiță

În ultimul deceniu, rapița a devenit, din clasa plantelor oleaginoase, o cultură reprezentativă, în extindere ca suprafață și cu o creștere semnificativă a producției medii la unitatea de suprafață. Are multiple avantaje agronomice, dar și economice. Ca plantă de climat temperat-răcoros, cu ierni mai blânde, este sensibilă la perioadele cu înghețuri aspre din iarnă, dar Mai mult...
Grâu Dumbrăvioara

Campanie însămânțări toamnă – Fertilizarea la cultura grâului

Fertilizarea grâului include măsuri și activități care au la bază gestionarea nutriției și a elementelor fertilizante în compatibilitate cu biologia culturii, caracteristicile soiurilor amplasate, pe fondul condițiilor ecopedoagrochimice. Deși grâul are o plasticitate ecologică bună, are exigențe particulare pentru soluri fertile, profunde, cu textură medie, cu capacitate de reținere a apei, dar permeabile. Valorifică domeniul Mai mult...

Resturile vegetale – resurse humifere pentru soluri

Monitorizarea agrochimică a fertilității solurilor agricole din țara noastră (prin ICPA, OSPA, SCDA) a permis delimitarea suprafețelor cu situații precare ale aprovizionării cu humus și elemente fertilizante esențiale. Între aceste rezultate se remarcă definirea suprafețelor cu conținut scăzut de humus (sub 2%) pe 7,485 mil. ha (51% din suprafața agricolă și 80% din arabil), situație Mai mult...

UAN – fertilizant lichid cu azot, utilizare în agricultură

Produsul fertilizant lichid de tip UAN (URAN) este o soluție apoasă care deține 32% N-total (15,5% din AN și 16,5% din uree). Valoarea fertilizantă decurge din conținutul ridicat de substanță activă, din caracterul solubil al acesteia și stabilitatea soluției obținute prin dizolvarea AN și ureei, fără riscul de cristalizare la păstrare și manipulare, la temperaturi Mai mult...
Seceta, sol uscat

Fertilizarea în condițiile deficitului de apă din sol

Datele climatice promovate de ANM la nivelul țării în luna aprilie 2020 consemnează un deficit hidric avansat în soluri, cu manifestarea aproape generalizată a secetei pedologice și cu puține zone chiar limitate, în care se poate aprecia o aprovizionare momentan satisfăcătoare cu apă. Evident că se constată de la an la an că deficitul hidric Mai mult...

Fertilizarea rațională la floarea soarelui

Floarea soarelui, cultura oleaginoasă cea mai importantă pentru zonele temperate, are și la noi în ultimele două decenii o extindere a suprafeței cultivate și o creștere a producției la unitatea de suprafață. S-a dovedit că o producție de 3-4 t semințe/ha valorificată superior contribuie efectiv la rentabilitatea fermelor vegetale. Sistemele de fertilizare eficiente la floarea Mai mult...

Sortimente de fertilizanți cu aplicare în tehnologii sustenabile

Agricultura sustenabilă se asociază cu utilizarea rațională a îngrășămintelor și cu un management real al acestei activități. În consecința acestui concept, se pune în valoare potențialul productiv al solurilor și culturilor, se realizează eficiența economică a fermelor într-un mediu înconjurător echilibrat și protejat. Pentru condițiile anului 2020, cu un deficit de umiditate în sol, sunt Mai mult...

Fertilizarea rațională la porumb în condiții variate de sol, climă și tehnologii

Abordarea sistemelor de fertilizare la porumb are loc în concordanță cu cerințele față de sol și nutriție a acestei culturi și în dependență de alți factori ecologici. Deși are adaptare la areale ecologice mari, deține un sistem radicular profund, are un important necesar de elemente nutritive și apă. Este un consumator de nutrienți esențiali (Cs Mai mult...
Gabriel Bălaș Baconschi

Despre Asigurări agricole și Daune, cu Gabriel Bălaș Baconschi

Interviu cu Gabriel Bălaș-Baconschi - expert nou al AGRIM.ro. Intrebare: Ce anume te recomandă pentru consultanța în domeniul asigurărilor agricole ? Răspuns: În primul rând o experiență de 17 ani în domeniul asigurărilor, din care 12 ani în asigurări agricole, în dezvoltarea de produse de asigurare și în coordonarea daunelor. Experiența acumulată în acest domeniu Mai mult...