image

Editoriale

Sortimente de fertilizanți pentru culturile de primăvară

Sistemele de fertilizare a culturilor de primăvară (sortimente, doze, epoci și metode) trebuie adaptate și corelate în cadrul tehnologiilor specifice ale acestor plante, luând în calcul unele caracteristici de sol și ale genotipurilor și nu în ultimul rând regularitățile sau abaterile climatice de la specificul zonei. În ultimii ani, primăverile s-au caracterizat prin condiții climatice

Mai mult...

Cum alegem corect practicile agricole durabile potrivite culturii noastre: agricultura conservativă sau cea regenerativă?

Angajamentul Uniunii Europene de a atinge neutralitatea climatică până în anul 2050 (prin Pactul Verde European) poate pune fermierii europeni în dificultate, atunci când aceştia trebuie să schimbe tehnologiile agricole practicate până în prezent, cu altele mai puţin poluante. Astfel, producătorii agricoli trebuie să renunţe la tehnologiile specifice agriculturii convenţionale, care aveau ca principal obiectiv

Mai mult...

Fertilizarea grâului la ieșirea din iarnă și fazial

Situația climatică a iernii 2020/2021, cu temperaturi mai ridicate și deficit al precipitațiilor (în lunile noiembrie, decembrie și ianuarie), aduce în actualitate și calendaristic mai în față (sfârșit de februarie-martie) intervențiile specifice de primăvară la cultura grâului. Rezervele de apă din sol la adâncimile 0-25/25-50 cm sunt încă reduse, iar raportarea acestora prin diferența față

Mai mult...

Analiza solului – implicații practice

Sistemele de evaluare și monitorizare a fertilității solului se realizează prin analize de sol cu specific agrochimic ce includ determinări ale reacției (pH), conținut de C-organic și humus, de macro și microelemente și alți indicatori care permit instituirea unor sisteme de fertilizare eficiente în obținerea unor cantități mari și de calitate de produse vegetale, în

Mai mult...

Gazele cu efect de seră şi agricultura

Ce sunt gazele cu efect de seră? Principalele activităţi umane care contribuie semnificativ la generarea GES Principalele sectoare de activitate care contribuie semnificativ la generarea GES sunt: transporturile (utilizarea combustibililor fosili), sectorul energetic (producerea, transmiterea şi distribuţie de energie) şi industria.  Agricultura are o contribuţie majoră la emisiile de GES. Conform unui raport din anul

Mai mult...
Sistem de irigare mobil, rulat

Condițiile climatice și aplicarea îngrășămintelor (II)

În condițiile încălzirii globale, cu efecte notabile în chimismul elementelor fertilizante în sol-plantă, optimizarea fertilizării devine condiționată și eficientă în alternativa reglării aprovizionării cu apă a solurilor și plantelor. Necesarul de apă: Consumul apei este esențial desfășurării proceselor din viața plantelor, iar lipsa acesteia în diferite cuantumuri conduce la inactivarea proceselor vitale ale culturilor. Se

Mai mult...

Condițiile climatice și aplicarea îngrășămintelor (I)

Optimizarea agrochimică a sistemului sol-plantă este alternativa esențială a realizării unor producții mari, de calitate, stabile și se realizează prin aplicarea rațională și echilibrată a îngrășămintelor, diferențiat și integrat, cu sustenabilitate (flexibilitatea sortimentelor și dozelor) după cerințele culturilor și aportul efectiv al solului. Regimul hidric al solului, aprovizionarea cu apă spre nivelul optimului (al capacității

Mai mult...

Fertilizarea fazială la culturile de toamnă (grâu, rapiță)

În condițiile acestui început de an, următor celui de-al doilea an călduros (2020) din ultimele două-trei decenii, se dovedesc întrunite tot caracteristici climatice speciale, ceea ce impune în tehnologiile agricole abordări diferențiate adaptate efectelor încălzirii globale. După anii ’80, aceste efecte inițial atipice au devenit cu manifestări multianuale în aceeași consecvență de încălzire și chiar

Mai mult...
Lan de porumb văzut din dronă

Posibilități de promovare a elementelor secundare în fertilizarea culturilor de primăvară

Aplicarea elementelor secundare (macroelemente – S, Ca, Mg) este încă restrânsă, iar în prezent devine tot mai actuală motivația și oportunitatea aplicării în sisteme de fertilizare diferențiate, cu o integrare eficientă a compozițiilor fertilizante cât mai complexe.

Mai mult...
Câmp de soia

Soia – cultură valoroasă în gestionarea azotului în agricultură

Soia este o cultură de mare valoare alimentară și agricolă. Pentru utilizarea multiplă a producției de boabe, cu obiectivul de viitor ca această plantă să acopere deficitul de proteine la nivel mondial, totuși cultura soiei în lume încă ocupă suprafețe limitate, dar în extindere și cu producție medie la unitatea de suprafață în creștere. Cele

Mai mult...