image

Cultura pajiștilor

Înființarea culturilor furajere în urgența I-a

Atât culturile furajere perene cum ar fi lucerna, trifoiul și altele cât și culturile anuale furajere se înființează multe dintre ele în prima urgență. Astfel, ne întâlnim cu o serie de particularități ale acestor culturi generate de tehnologia specifică și de condițiile de sol și climă care la desprimăvărare ridică multe probleme. Particularitățile rezidă în

Mai mult...

Repararea împrejmuirilor și efectuarea lucrărilor curente

În multe zone ale țării, pajiștile deosebit de valoroase folosite ca fânețe sunt împrejmuite. De asemenea, există suporți (garduri, capre etc.) de pe care se transportă în perioada de toamnă-iarnă fânul, astfel că se impun lucrări de reparații, întrucât în această perioadă  administratorii pășunilor dispun de timpul necesar acestor activități. Totodată, în timpul în care

Mai mult...

Lucrări recomandate pe pajiști pe perioada de iarnă

Fertilizarea cu gunoi de grajd Este considerat un foarte bun îngrăşământ atât din punct de vedere al compoziţiei chimice cât şi al efectelor obţinute în urma aplicării lui. Folosirea lui pe pajişti se practică şi este mai eficientă în zona colinară şi în zona montană inferioară, unde se obţine în cantităţi mari şi unde regimul

Mai mult...

Pregătirea culturii de Lolium multiflorum pentru intrarea în iarnă

Pentru a ierna corespunzător, cultura de Lolium multiflorum , care este deosebit de productivă, este necesar să intre în iarnă cu o masă vegetativă redusă. Pentru aceasta trebuie acționat în două direcții: 1. Toamna-la pregătirea patului germinativ pentru însămânțare Se recomandă o fertilizare cu îngrășăminte complexe de tipul 1:1:1, cu maxim 40-50 kg substanță activă

Mai mult...