image

Mai

Semănatul sorgului pentru boabe o alternativă la semănatul porumbului

De ce sa cultivăm sorg pentru boabe? În ultimii ani (2007,2012) în România s-au înregistrat secete accentuate care au dus la compromiterea suprafeţelor cultivate cu porumb şi la scăderea drastică a producţiei de porumb. Acest lucru a făcut ca suprafeţele cultivate cu sorg pentru boabe să fie reconsiderate. Dacă în anul 2005 s-au cultivat 756

Mai mult...