image

Conf. dr. Ovidiu RANTA

Ovidiu-RANTA-CV

Ovidiu RANTA este conferenţiar în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

CV Conf. dr. Ovidiu RANTA

Contact

Domenii de competenţă profesională

  • Tehnologii de mecanizare a lucrărilor agricole
  • Tehnologii de depoluare
  • Motoare, tractoare, energie regenerabilă

Experienţa profesională

19 ani învăţământ superior şi cercetare

Conducere/participare proiecte de cercetare

  • Programul TOPPS protecţia resurselor de apă – Director – 2015-2017
  • Program At, cercetări privind mecanizarea tehnologiei de semănat direct şi extensia acesteia în România – Director de grant – 2002-2004

Publicaţii

107 articole ştiinţifice publicate în ţară si străinătate

Activitate de inovare

  • Mebru al comisiei de inovaţii şi noutăţi a DLG pentru expoziţia Agritechnica 2011, 2013, 2015
  • Consultant al DLG Intermarketing pentru maşini agricole la Agraria şi Agriplanta Romagrotec