Conf. dr. Sorin MUNTEAN

Sorin MUNTEAN este conferenţiar în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

CV Conf. dr. Sorin MUNTEAN

Contact

Domenii de competenţă profesională

 • Agricultură (Fitotehnie)
 • Tehnologii agricole
 • Plante medicinale şi aromatice cultivate
 • Seminţe şi material săditor

Experienţa profesională

20 ani învățământ superior

Lucrări publicate

 • 14 cărţi publicate şi una în curs de apariţie
 • Peste 150 lucrări ştiinţifice publicate
 • Teza de doctorat (450 pagini)
 • Coautor la brevetarea şi omologarea a 5 soiuri de plante (un soi de hamei, două soiuri de păiuş înalt şi două soiuri de plante medicinale)

Cele mai recente cărţi publicate

 • Curs de Plante Medicinale, (2011), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (202 pag.). Autori: S. Muntean, L. Muntean (ISBN 978-973-53-0219-1).
 • Fitotehnie, (2011), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (718 pag.). Autori: L.S. Muntean, S. Cernea, G. Morar, M. Duda, D. Vârban, S. Muntean (ISBN 978-973-53-0506-2).
 • Fitotehnie – Plante tehnice, (2012), Ed. Bioflux, Cluj-Napoca, Autori: D.I. Vârban, S. Muntean, C. Moldovan (ISBN 978-606-8191-34-8).
 • Fitotehnie, (2014), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (810 pag.). Autori: L.S. Muntean, S. Cernea, G. Morar, M. Duda, D. Vârban, S. Muntean, C. Moldovan (ISBN 978-973-53-1273-2).
 • Fitotehnie, (2015), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, (192 pag.), Autor: S. Muntean (ISBN 978-973-53-1702-7).
 • Tratat de plante medicinale cultivate şi spontane, (2016), Ed. Risoprint Cluj-Napoca, (1068 pag.). Autori: L.S. Muntean, M. Tămaş, S. Muntean, L. Muntean, M. Duda, D. Vârban, S. Florian (ISBN 978-973-53-1873-4).

Conducere/participare proiecte de cercetare

 • Preparatory action on climate in the Carpathian region – Framework contract for in-depth assessments of vulnerability of environmental resources and ecosystem-based adaptation measures” (2011-2013). Proiect de cercetare european, finanţat de: Comisia Europeană – DG Environment.
 • Ameliorarea şi perfecţionarea tehnologiei de cultivare a speciei Valeiana officinalis L.” (perioada 2006-2008). Finanţator CNCSIS-AT. Director: Muntean Sorin.
 • Estimation non parametrique de la phytodisponibilite des metaux lourds pour le lin oleagineux. Modele previsionnel de la maitrise des risques chimiques sur la chaine alimentaire” (perioada 2003-2004). Contract internaţional, finanţator: La Region Haute-Normandie (Rouen – France). Membrii echipei de cercetare: Muntean Sorin (de la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca) şi Llorens J.M., Täibi S., Legras M. de la E.S.I.T.P.A. Rouen (France).
 • Potentialites offertes par les plantes medicinales et aromatiques en matiere de protection des cultures contre les maladies et les ravageurs” (perioada 1998-2000). Contract internaţional, finanţator F.U.S.A. Gembloux (Belgique). Parteneri proiect din U.S.A.M.V. Cluj-Napoca: L.S. Muntean, Tămaş M., Muntean S., Muntean L., Ghizdavu I., Vârban D. şi Falisse A., Falisse C. de la F.U.S.A. Gembloux (Belgique).
 • Studiul factorilor de risc, cuantificarea impactului acestora asupra sistemelor de agricultură, crearea de noi genotipuri şi tehnologii necesare unei dezvoltări durabile” (perioada 2006-2008). Grant CEEX. Parteneri proiect din U.S.A.M.V. Cluj-Napoca: L.S. Muntean, S. Cernea, G. Morar, M. Duda, D. Vârban, S. Muntean etc.
 • Valorificarea durabilă a plantelor medicinale şi hameiului cu obţinere de preparate bioactive” (VaDuPlaMed) (perioada 2006-2008). Grant CEEX. Parteneri proiect din U.S.A.M.V. Cluj-Napoca: M. Duda, L.S. Muntean, D. Vârban, S. Muntean etc.