Servicii Oferite

Agrochimie

Cultura pajiștilor

 • biodiversitate
 • conservarea biodiversității
 • culturi furajere
 • ecologie
 • landşaft
 • pratologie
 • producerea și păstrarea furajelor

Entomologie

 • ecologie
 • entomologie agricolă, horticolă și montană
 • entomologie forestieră
 • entomologie generală
 • entomologie horticolă
 • feromoni
 • nematologie și acarologie
 • protecţia integrată a culturilor
 • zoologie generală

Fertilizanți

Fitopatologie

 • bacteriologie și micoplasmologie
 • boli la sămânță, foliare și de spic la cerealele păioase (grâu, orz de primăvară,triticale)
 • carantină fitosanitară, dezinfecţie și dezinsecţie,
 • control fitosanitar al culturilor agricole si horticole
 • controlul biologic al patogenilor de pe sămânță
 • controlul bolilor foliare și de spic la cereale păioase prin tratamente cu fungicide
 • controlul fitosanitar al culturilor
 • controlul fitosanitar al plantelor ornamentale și culturilor din spațiile protejate
 • diagnoza bolilor plantelor agricole și horticole
 • dinamica bolilor foliare la cereale păioase
 • ecologie
 • fitofarmacie și fitiatrie, pesticide
 • fitopatologie
 • fitoprotecţia și igiena culturilor în sere și solarii
 • fusarium spp și fuzariozele porumbului
 • identificare agenți patogeni la plantele de cultura și la materialul săditor și de plantat
 • infecții artificiale cu agenţi patogeni
 • metode convenționale de prevenire și combatere a bolilor culturilor agricole și horticole în câmp și spații protejate
 • metode neconvenționale de prevenire și combatere a bolilor culturilor agricole și horticole în câmp și spații protejate (control biologic)
 • micologie
 • protecţia integrată a culturilor
 • protecţia plantelor
 • testare de fungicide în vederea omologării
 • testarea fungicidelor în vederea omologării (grâu, cartof)
 • virologie

Herbologie

Mașini agricole

 • fiabilitatea agregatelor agricole
 • motoare, tractoare, energie regenerabilă
 • tehnologii de mecanizare a lucrărilor agricole
 • testarea agregatelor agricole

Pedologie

 • bonitare cadastrală
 • prognoză și avertizare
 • soluri organice
 • știința solului
 • tehnici judiciare și funciare
 • tehnologii de depoluare

Plante medicinale

 • conservarea biodiversității
 • cultivarea plantelor medicinale și aromatice
 • tehnologii ecologice ale culturilor de câmp și plantelor medicinale

Semințe / material biologic

 • biodiversitate
 • bioremediere și fitoremediere de soluri poluate
 • conservarea biodiversității
 • ecologie

Tehnologii agricole

 • agricultură ecologică
 • bioremediere și fitoremediere de soluri poluate
 • condiţionarea și păstrarea produselor agricole
 • cultivarea plantelor medicinale și aromatice
 • cultivarea tutunului și hameiului
 • cultura pajiştilor și a plantelor furajere
 • culturi de câmp (cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, textile, tuberculifere și rădăcinoase)
 • ecologie
 • practică agricolă
 • tehnologii ecologice ale culturilor de câmp și plantelor medicinale