image

Despre noi

Concept, abordare

Rețeaua tematică AGRIM:

Reunește producătorii/dealerii de inputuri agricole, fermierii, cercetătorii și cadrele didactice în domenii de interes comun care vizează sporirea producției agricole și a calității acesteia.

Este o platformă de informare și consultanță pentru problemele complexe ce stau în fața sectorului de producție agricolă.

Își propune abordarea comună a unor activități cu respectarea principiilor agriculturii durabile și a siguranței alimentare.

Viziunea AGRIM

Creșterea producției agricole și a calității acesteia este posibilă numai printr-un management integrat al inputurilor: semințe, fertilizanți, pesticide, mașini agricole.

Misiunea AGRIM

Este prima rețea tematică din Romania ce reunește actorii cu rol esențial în producția agricolă cu scopul:

Asigurării nevoilor crescânde de hrană ale omenirii

Prezervării sănătății mediului înconjurător: sol, apă, aer, culturi agricole, om

Reducerii impactului activităților agricole asupra mediului și diminuarea efectului schimbărilor climatice