image

Coordonator rețea AGRIM

 

 

 

Roxana VIDICAN este profesor universitar, decan al

Facultății de Agricultură din cadrul Universităţii de

Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară din

Cluj-Napoca.

CV Prof. dr. Roxana VIDICAN

 

Contact

Telefon: 0264.596.384, int. 174 sau int.134

Fax: 0264.593.792

Email: roxana.vidican@usamvcluj.ro

Domenii de competenţă profesională

– Microbiologie

– Cultura pajiștilor și a plantelor furajere

– Elemente de ecologie microbiană

– Enzimologie

– Etică ecologică

– Managementul proiectelor

Experienţa profesională

22 ani învăţământ superior

Formular contact

  AGRIM oferă consultanță gratuită fermierilor din România

  Conducere/participare proiecte de cercetare

  Participări la proiecte interne de cercetare ca director de program:

  • Contract de cercetare și consultanță, 2488/22.02.2016 – Definirea și dezvoltarea conceptului 4 C de management al fertilizanților conform principiului general: nutriția sustenabilă a plantelor după criterii economice, ecologice și sociale
  • Contract de cercetare științifică și consultanță 2362/26,020,2014 – 2017, Studiul influenței fertilizanților minerali asupra însușirilor de productivitate ale culturilor agricole și pajiștilor, asupra însușirilor fizice, chimice și de troficitate ale solurilor, în condițiile prezervării mediului înconjurător din zona Câmpiei Transilvaniei.
  • Contract PRESTARI DE SERVICII, Înființarea și sprijinirea Retelei Naționale de Dezvoltare Rurale, C511/2/1/S/08/00/03/S2
  • Cec de Inovare (2013) – Cercetări privind influența fertilizării cu minerale zeolitice și uree în condițiile ecopedologice de la SCDA Turda
  • Proiect Banca Mondială (2011 – 2014), MAKIS II
  • Proiect POS DRU /24/2.3/G/13663 (2009-2011) – O nouă calificare, o nouă şansă!
  • Proiect Banca Mondială (2006-2008) : Componenta 3 – Modernizarea Sistemului de Informare și Cunoaștere în Agricultură – MAKIS
  • Proiect PHARE (2003-2004) – Centru de Pregătire Multifuncționala pentru Dezvoltare Rurală
  • Proiect PHARE (2005-2006) – Centru de Pregătire profesională a adulților prin cursuri de calificare/recalificare și specializare/perfecționare în vederea armonizării cu legislația Uniunii Europene în domeniu – manager executiv
  • Proiect CNCSIS nr. 870/2006 (2006-2008) – Cercetări privind influența biopreparatelor asupra bacteriilor fixatoare de azot cultivate « in vitro » la trifoi și lucernă
  • Participări în alte 13 proiecte interne de cercetare-dezvoltare ca membru în echipa de cercetare.

  Publicaţii

  Lista lucrărilor semnificative publicate:

  • Vidican Roxana, Rotar Ioan – 2003 – Cultura Pajiştilor, Editura Poliam Cluj-Napoca, 293 Pagini.
  • Roxana Vidican – 2007-Microbiologie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, Cod Isbn 978-973-751-469-1, nr. pag. 191.
  • Vidican Roxana (Coord.), Mihai Rusu, Ioan Rotar, Marilena Mărghitaş, 2013, Manualul Aplicării Fertilizanților, Ed Risoprint, Isbn 978-973-53-1178-0, nr. pag. 292.
  • Vidican Roxana, Elemente De Biologie Si Microbiologie, 2014, Ed. Academic Pres, Cluj Napoca, Romania, Isbn 987-973-744-410-3. nr. pag. 248.
  • Vidican Roxana, Microbiologie 1, 2014, Ed. Academic Pres, Cluj-Napoca, Romania, Isbn 978-973-744-413-4 /General 978-973-744-411-0 /De Volum., nr. pag. 234
  • Vidican Roxana, Rusu Mihai, 2015, Bazele Agronomice Ale Fertilizarii Plantelor, Ed Academicpres, Cluj-Napoca, Romania, Isbn 978-973-744-503-2, nr. pag. 158.
  • Vidican Roxana, Stoian Vlad, 2015, Microbiologie, Îndrumator De Lucrari Practice, Ed. Academicpres, Isbn 978-973-744-425-7, nr. pag. 187.