image

Fertilizanți

Domenii de competență

  • Agrochimie – fertilizare-fertilitate – procese fundamentale determinante ale stării de reacţie şi nutritivă a solurilor
  • evoluţia agrochimică a solurilor
  • metode de control ale stării de fertilitate a solurilor
  • managementul fertilizării solurilor, măsuri agrochimice de reconstrucţie a solurilor poluate.

Expert USAMV Cluj-Napoca

Mihai RUSU
Profesor doctor

Email: mihaicornelrusu@yahoo.com