image

Fitopatologie

Domeniile de competență

 • bacteriologie și micoplasmologie
 • boli la sămânță, foliare și de spic la cerealele păioase (grâu, orz de primăvară,triticale)
 • carantină fitosanitară, dezinfecţie și dezinsecţie,
 • control fitosanitar al culturilor agricole si horticole
 • controlul biologic al patogenilor de pe sămânță
 • controlul bolilor foliare și de spic la cereale păioase prin tratamente cu fungicide
 • controlul fitosanitar al culturilor
 • controlul fitosanitar al plantelor ornamentale și culturilor din spațiile protejate
 • diagnoza bolilor plantelor agricole și horticole
 • dinamica bolilor foliare la cereale păioase
 • ecologie
 • fitofarmacie și fitiatrie, pesticide
 • fitopatologie
 • fitoprotecţia și igiena culturilor în sere și solarii
 • fusarium spp și fuzariozele porumbului
 • identificare agenți patogeni la plantele de cultura și la materialul săditor și de plantat
 • infecții artificiale cu agenţi patogeni
 • metode convenționale de prevenire și combatere a bolilor culturilor agricole și horticole în câmp și spații protejate
 • metode neconvenționale de prevenire și combatere a bolilor culturilor agricole și horticole în câmp și spații protejate (control biologic)
 • micologie
 • protecţia integrată a culturilor
 • protecţia plantelor
 • testare de fungicide în vederea omologării
 • testarea fungicidelor în vederea omologării (grâu, cartof)
 • virologie

Consultanți USAMV Cluj-Napoca

Carmen Emilia PUIA
Profesor doctor

Email: carmen.puia@usamvcluj.ro
Vasile Constantin FLORIAN
Șef de lucrări doctor

Email: vasile.florian@usamvcluj.ro