image

Pomicultură

Domeniile de competență

  • fiziologia plantelor
  • fitopatologie
  • virologie vegetală

Consultanți USAMV Cluj-Napoca

Viorel MITRE
Profesor doctor

Email: viorelmitre@usamvcluj.ro
Sabin MOLNAR
Doctorand

Email: sabin.molnar@usamvcluj.ro