image

Fertilizarea rațională la porumb în condiții variate de sol, climă și tehnologii

Abordarea sistemelor de fertilizare la porumb are loc în concordanță cu cerințele față de sol și nutriție a acestei culturi și în dependență de alți factori ecologici. Deși are adaptare la areale ecologice mari, deține un sistem radicular profund, are un important necesar de elemente nutritive și apă. Este un consumator de nutrienți esențiali (Cs – kg/t 28-30 N, 16-18 P2O5, 30-32 K2O, 10-12 CaO, 4-5 MgO și 3-4 SO3), dar e sensibil și la insuficiența de Zn și chiar răspunde bine la efectul aplicării Zn sau combinații Zn+B pe fond de NPK. Contextul climatic al anului 2020 cu un început ce deține alternanțe de temperatură, cu deficit de precipitații, toate pe un fond de umiditate devenit critic pe o perioadă multianuală în majoritatea zonelor țării impune atenționări de raționalizare și tehnologii alternative. Se impune astfel un proiect de fertilizare la porumb pentru anul agricol 2020 care să asigure necesarul de elemente (după producție și Cs), realizabil parțial prin fertilizarea complexă de bază la pregătirea terenului și apoi cronologic se are în vedere necesitatea de a atenua efectele cumulate ale deficitului de apă din sol, în fenofaza critică de la germinare și răsărire printr-o altă fertilizare cu efect de stimulare (starter) la semănat. În continuare, după depășirea fenofazei critice inițiale, se impune completarea necesarului de nutrienți pentru fenofazele de creștere vegetativă și mai ales pentru fenofaza consumului maxim de la mătăsire la coacerea în lapte. De aceea este utilă fertilizarea fazială – suplimentară, ce completează și corectează intervențiile anterioare.

Female hand with fertilizer for plant over soil background

A. Sortimente de fertilizanți recomandate: variantă la alegere

1. Pentru fertilizarea de bază (producții 10-12 t/ha)

 • 400 kg/ha NPK+S+Mg – NPK+ kieserit (14-14-14+ 4MgO+7SO3 )
 • 350 kg/ha NPK (SOP – 15-15-15 + 12,8 SO3 )
 • 350 kg/ha NPK (MOP – 16-16-16)
 • 300 kg/ha NP+Zn – 20-20 + 0.05 Zn
 • 300 kg/ha NP 20-20-0

2. Pentru fertilizarea la semănat (starter)

 • 130 kg /ha 27-13,5-0
 • 150 kg 20-20+Zn
 • 150 kg 20-20-0

130 kg CAN (27+Ca+Mg – pentru solurile acide

3. Pentru fertilizările faziale – suplimentare

 • 250 kg/ha AN – 33.5 N
 • 150 kg/ha uree – 46 N
 • 250 l/ha UAN – 32 N – cu eficiență sporită la deficitul de apă din sol
 • 250 kg/ha CAN – pentru solurile acide
 • 250 kg/ha NP 27-13,5-0

B. Prevenirea și corectarea dereglărilor de nutriție la porumb

 • Deficiența de K în vegetație în legătură și cu deficitul de apă. Simptomul manifestării – necroză marginală a frunzelor. Se previne prin fertilizări de bază NPK
 • Deficiența de P de la răsărire la 4-6 frunze, cu simptomul antocianării violacee a frunzelor – prevenție fertilizare de bază NPK + fertilizare starter NP (27-13,5-0)
 • Deficiența de Zn, cu simptom de nanism de la răsărire, apoi pe vegetație cu striații de îngălbenire longitudinală. Prevenire: fertilizare de bază cu NP + Zn, cu revenirea aceleiași fertilizări la semănat. Tratament pe vegetație cu îngrășăminte foliare.
 • Deficiența de N pe vegetație, cu simptomul îngălbenirii și necrozei frunzei în V. Prevenire prin fertilizări de bază NPK sau NP, la semănat, fazial cu N din sursa lichidă UAN, care este cu eficiență mai mare.

Acest disponibil complex de fertilizanți poate alcătui un program de fertilizare rațional la porumb, eficient și productiv, cu realizarea obiectivelor de producție și calitate, pe fondul unor măsuri complexe de valorificare a rezervelor minime de apă din sol. Cu motivația deficitului de umiditate, dozele propuse au un caracter moderat ca mărime, asigurând astfel un coeficient de utilizare a s.a. normal.