image

INCDA Fundulea

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea este continuatorul de drept al activităţii de cercetare efectuate în domeniul plantelor de câmp de catre Institutul de Cercetări Agronomice al României (înfiinţat în anul 1927) şi de către Institutul de Cercetări pentru Cultura Porumbului (înfiinţat în anul 1957), preluând astfel o îndelungată tradiţie de cercetare în slujba agriculturii României. Denumit iniţial, în 1962, Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea, institutul a primit ca efect al Legii 290/2002, începând cu anul 2003, o nouă denumire – Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea – iar, începând cu 1 ianuarie 2007, unitatea a devenit institut naţional, cu denumirea Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, instituţie de interes public, cu finanţare extrabugetară şi funcţionare în regim economic.

I.N.C.D.A. Fundulea este o unitate de cercetare-dezvoltare autonomă în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică şi Inovare.

Reţeaua experimentală a institutului cuprinde 11 staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă având ca domeniu de activitate culturile de câmp, care funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole şi Silvice şi sunt amplasate în cele mai importante zone pedoclimatice ale Romaniei, în cadrul cărora tematicile de cercetare, prioritar aplicative şi de interes general, se realizează pe baze contractuale. De asemenea, tematici specifice de cercetare se realizează şi cu alte unităţi de cercetare aparţinând unor institute de cercetări cu alte profile (horticultură, creşterea animalelor etc.).


Prețul se va calcula cu aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2015
Comercializarea semintelor din categorii biologice superioare ( SA, PBG1, PBG2) se poate face numai cu acordul titularului de soi (INCDA Fundulea).
e-mail: office@incda-fundulea.ro
Pentru comenzi, vă rugăm să apelați la:
tel. 021-315.08.05, 0242-642.080, 021-315.40.40, 0722-386.223
Adresa
Oraşul Fundulea, strada Nicolae Titulescu, nr.1, judetul Călăraşi, cod 915200, România.


I.N.C.D.A. Fundulea este o unitate de cercetare-dezvoltare autonomă în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică şi Inovare.

Activităţi

Principalele domenii de activitate sunt:

1.Crearea de soiuri şi hibrizi de:

  • cereale (grâu comun, grâu durum, secară, triticale, orz, orzoaică de toamnă, orez, porumb şi sorg)
  • leguminoase pentru boabe (soia, fasole, mazăre)
  • plante tehnice (floarea-soarelui, in de ulei, in de fibre)
  • plante furajere (graminee şi leguminoase, anuale şi perene)
  • plante medicinale şi aromatice

 

2. Elaborarea de tehnologii şi secvenţe tehnologice de cultură

3. Producerea de seminţe

4. Servicii ştiinţifice şi tehnologice (testare produse insectofungicide şi erbicide, procesare seminţe)

5. Difuzarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica producătorilor agricoli

Noutăţi

Soiurile şi hibrizii brevetaţi în anul 2017
1. Soi de orz SIMBOL, Brevet nr 00446, Data acordării brevetului 27.06.2017

2. Hibridul de porumb F 423, Brevet nr 00452, Data acordării brevetului 18.10.2017

3. Hibridul de floarea-soarelui FD16C50

4. SOI de orz de toamnă „Onix”

5. Soi de orzoaică de toamnă „Gabriela”

6. Soiul de grâu de toamnă „SEMNAL”

7. Soiul de lucernă „ILEANA”

8. Soiul semitardiv de soia „Fabiana F”

9. Soiul de triticale de toamnă „Tulnic”

Soiurile şi hibrizii brevetaţi în anul 2016

1. Soi de grâu PITAR, Brevet nr 00430, Data acordării brevetului 20.01.2016

INCDA Fundulea

Adresa:
Strada Nicolae Titulescu, nr.1
Cod postal 915200
Oraşul Fundulea / Călăraşi

Telefon: 021-3150805, 021-3154040, 0242-642080, 0242-642044
Fax: 021-3110722, 0242-642875
Email: office@incda-fundulea.ro, fundulea@ricic.ro
Pagina web: incda-fundulea.ro