image

Întâlniri de lucru cu reprezentanții Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale

Întâlniri de lucru cu reprezentanții Federației Naționale a  Producătorilor de Produse Tradiționale

Secretarii de stat Aurel Simion și Emil Dumitru au condus în data de 3 iulie, la sediul MADR,  o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale. Astfel, prima întâlnire s-a desfășurat cu experți din cadrul AFIR și AM-PNDR, la cea de-a doua au fost prezenți membri ai Asociației Marilor Rețele Comerciale din România – AMRCR, iar la cea de-a treia au participat reprezentanții Administrației Piețelor Sector 2.

În cadrul primei întâlniri reprezentanții AFIR și AM-PNDR au prezentat beneficiile accesării fondurilor europene prin intermediul Măsurii 3 din PNDR 2014-2020 ”Sisteme de calitate pentru produsele agricole și alimentare”. S-a evidențiat necesitatea unei finanțări consistente pentru formele asociative. Emil Dumitru a afirmat faptul că în viitoarea alocare financiară doar formele asociative cu rol economic vor beneficia de sprijin pe pilonul II din Programul de dezvoltare rurală din viitorul Plan Național Strategic.

A doua sesiune de discuții a vizat identificarea unor oportunități de colaborare între producătorii de produse tradiționale și marile rețele comerciale. Secretarul de stat Emil Dumitru a subliniat: „credem foarte mult că fără scheme de calitate pe care să le finanțăm consistent din bugetul pe care îl avem alocat României pe fonduri europene nu vom reuși să ne consolidăm și să putem să creăm o nișă de consumatori care să susțină integrarea strategiei Farm to Fork”. Secretarul de stat a adăugat că ecologizarea Politicii Agricole Comune este un trend de care România ar trebui să țină cont. Se așteptă o implicare din partea reprezentanților producătorilor în ceea ce privește măsurile viitoare din următoarea programare financiară. Un obiectiv pe care Ministerul îl are este ca zona montană să beneficieze de măsuri distincte pentru a nu fi într-o competiție inegală cu celelalte zone teritoriale ale României.

Conducerea MADR a convenit să efectueze vizite împreună cu echipe din cadrul Autorității de Management pentru PNDR la asociațiile de producători în cadrul cărora să prezinte beneficiile accesării măsurilor dedicate sistemelor de calitate, precum și oportunitățile asocierii.

În cea de-a treia sesiune de discuții, Ministerul a facilitat dezbaterile dintre reprezentanții Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale și Direcția Piețe din sectorul 2 al Municipiului București privind posibilitatea alocării de spații pentru comercializarea produselor certificate și atestate pe scheme de calitate. Reprezentanții Administrației Piețelor Sector 2 au propus producătorilor să le ofere în administrare contra unei chirii ”Piața Colentina” din București, un spațiu modern și utilat cu tot ceea ce e necesar pentru depozitarea și comercializarea produselor agroalimentare. 

În acest context, membrii Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale au convenit să poarte discuții interne pentru a stabili modul concret de acțiune și organizare pentru gestionarea și administrarea pieței.  În cadrul acestei colaborări, Ministerul are obligația de a se  asigura ca în piață să fie comercializate doar produse locale, certificate și atestate pe scheme de calitate naționale și europene.

La rândul său, secretarul de stat Aurel Simion a afirmat: ”Acest proiect este o oportunitate extraordinară pentru desfacerea produselor certificate și atestate pe scheme de calitate și ar putea constitui un centru pilot și, totodată, un model de bune practici pentru administrațiile piețelor din țară, astfel încât producătorii să-și poată valorifica produsele,  iar consumatorul să se bucure de gustul produselor de odinioară. Este un început în valorificarea produselor fermierilor români în promovarea lanțului scurt de aprovizionare și consum”.

La finalul seriei de întâlniri, conducerea MADR a relevat necesitatea construirii unei strategii solide pentru elaborarea de politici coerente și durabile care să contribuie la dezvoltarea sectorului agroalimentar. Se așteaptă propuneri și sugestii din partea participanților privind  dezvoltarea relațiilor de parteneriat dintre industria alimentară și comercianți.  

În încheiere, secretarul de stat Simion a apreciat necesitatea de a identifica  metode inteligente de susținere din fonduri europene a produselor locale, regionale și naționale.