image

Legislație agricolă – 15 Martie 2021

Salt la sursă
Author: – REVISTA AGRIMEDIA – ARTICOLE

Legislație agricolă – 15 Martie 2021

Ordonanţa de Urgenţă nr. 11 din 24 februarie 2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 – M.O. nr. 0191 din 2021

Ordinul nr. 27 din 3 februarie 2021 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor – M.O. nr. 0201 din 2021

Ordinul nr. 46 din 1 martie 2021 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2021 – M.O. nr. 0203 din 2021

Ordinul nr. 45 din 1 martie 2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022 – M.O. nr. 0203 din 2021

Decizia nr. 192 din 3 martie 2021 privind numirea domnului Marius Mihai Micu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – M.O. nr. 0218 din 2021

Ordinul nr. 40 din 22 februarie 2021 pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi – M.O. nr. 0221 din 2021

Ordinul nr. 294 din 9 octombrie 2020 privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil – M.O. nr. 0226 din 2021

Decizia nr. 205 din 8 martie 2021 pentru eliberarea domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş dinfuncţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – M.O. nr. 0234 din 2021

Ordinul nr. 31 din 8 februarie 2021 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale – M.O. nr. 0243 din 2021

Decretul nr. 183 din 12 martie 2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – M.O. nr. 0254 din 2021

Decretul nr. 184 din 12 martie 2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – M.O. nr. 0254 din 2021

martie 18, 2021