image

Pactul verde european: măsuri de stimulare a producţiei ecologice

Salt la sursă
Author: – REVISTA AGRIMEDIA – ARTICOLE

Pactul verde european: măsuri de stimulare a producţiei ecologice

Comisia Europeană a prezentat în data de 25 martie un plan de acţiune pentru dezvoltarea producţiei ecologice. Scopul său general este de a stimula producţia şi consumul de produse ecologice, de a atinge o proporţie de 25% terenuri agricole utilizate pentru agricultura ecologică până în 2030, precum şi de a dezvolta în mod semnificativ acvacultura ecologică.Producţia ecologică aduce o serie de beneficii importante: câmpurile cultivate în mod ecologic prezintă cu circa 30% mai multă biodiversitate, animalele crescute în mod ecologic se bucură de un grad mai mare de bunăstare şi primesc mai puţine antibiotice, fermierii ecologici au venituri mai mari şi sunt mai rezilienţi, iar consumatorii ştiu exact ce obţin datorită logoului UE pentru produse ecologice. Planul de acţiune este în conformitate cu Pactul verde european, cu strategia „De la fermă la consumator“ şi cu Strategia privind biodiversitatea. Planul de acţiune este conceput pentru a oferi sectorului agriculturii ecologice, aflat deja în creştere, instrumentele adecvate pentru a atinge obiectivul de 25%. El propune 23 de măsuri structurate în jurul a trei axe – stimularea consumului, sporirea producţiei şi îmbunătăţirea în continuare a sustenabilităţii sectorului – pentru a asigura o creştere echilibrată a acestuia. Comisia încurajează statele membre să elaboreze planuri naţionale de acţiune privind agricultura ecologică pentru a spori ponderea agriculturii ecologice la nivel naţional. ​Între statele membre există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte ponderea terenurilor agricole utilizate în prezent pentru agricultura ecologică, care variază de la 0,5% la peste 25%. Planurile naţionale de acţiune privind agricultura ecologică vor completa planurile strategice PAC naţionale, instituind măsuri care nu se limitează la agricultură şi la ceea ce se oferă în cadrul PAC.Creşterea consumului de produse ecologice va fi esenţială pentru a-i încuraja pe fermieri să se orienteze către agricultura ecologică şi astfel să îşi sporească profitabilitatea şi rezilienţa. În acest scop, planul de acţiune propune mai multe măsuri concrete menite să stimuleze cererea, să menţină încrederea consumatorilor şi să aducă alimentele ecologice mai aproape de cetăţeni.Circa 8,5% din suprafaţa agricolă a UE este cultivată în mod ecologic în prezent, iar tendinţele arată că, în contextul ratei actuale de creştere, UE va atinge o proporţie de 15-18% până în 2030. Viitoarea PAC va include programe ecologice care vor fi susţinute de un buget de 38-58 miliarde euro, pentru perioada 2023-2027, în funcţie de rezultatul negocierilor privind PAC. Pentru a sensibiliza publicul cu privire la producţia ecologică, Comisia va organiza anual o „Zi a produselor ecologice“ la nivelul UE şi va acorda premii în cadrul lanţului alimentar ecologic care să recunoască excelenţa în toate etapele acestuia.Pentru îmbunătăţirea în continuare a performanţei agriculturii ecologice în ceea ce priveşte sustenabilitatea, măsurile se vor axa pe îmbunătăţirea bunăstării animalelor, pe asigurarea disponibilităţii seminţelor ecologice, pe reducerea amprentei de carbon a sectorului şi pe reducerea la minimum a utilizării materialelor plastice, a apei şi a energiei. Statele membre vor stabili valorile naţionale pentru acest obiectiv în planurile lor privind PAC. Pe baza condiţiilor şi nevoilor lor locale, statele membre vor explica apoi modul în care intenţionează să atingă acest obiectiv cu ajutorul instrumentelor PAC.Simona MUNTEANU

aprilie 8, 2021