• AGRIM

Șef lucr. dr. Adrian POP

Adrian POP este șef de lucrări în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Domenii de competenţă profesională

  • Agrotehnică şi herbologie

  • Tehnică experimentală

  • Sisteme agricole durabile