• AGRIM

Șef lucr. dr. Cristina MOLDOVAN

Cristina MOLDOVAN este șef de lucrări în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Domenii de competenţă profesională

  • Tehnologia culturilor agricole de câmp (cereale și plante tehnice)

  • Biologia, tehnologia de cultivare și păstrare a cartofului

  • Tehnologii în agricultură ecologică (biologică, organică)

3 afișare0 comentariu