• AGRIM

Șef lucr. dr. Mihai BUTA

Mihai BUTA este şef de lucrări în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură.

Domenii de competenţă profesională

  • Pedologie – Studii pedologice şi bonitarea terenurilor

0 afișare0 comentariu