• AGRIM

Șef lucr. dr. Ovidiu MARIAN

Ovidiu MARIAN este șef de lucrări în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Domenii de competenţă profesională

  • fiabilitatea agregatelor agricole

  • testarea agregatelor agricole

0 afișare0 comentariu