top of page

Asigurarea cu îngrășăminte a culturilor de toamnă

Fertilizarea culturilor de toamnă la ieșirea din iarnă, la desprimăvărare (acum pe fondul aplicării îngrășămintelor de bază la pregătirea patului germinativ), deține un efect esențial în reluarea vegetației, a producției de biomasă după parcurgerea sezonului rece. Devine în această fază important un control și analiza stării de vegetație, a regimului de umiditate și foarte oportun un control analitic la sol, mai ales din punct de vedere al conținutului de N-mineral, în vederea stabilirii dozei de aplicat.
La grâu: aplicarea la ieșirea din iarnă a unei doze faziale (suplimentare) de N sau NP (50-60 kg s.a./ha) în perioada februarie-martie susține regenerarea vegetației, mai ales că după slaba activitate biologică din iarnă a grâului, sistemul radicular este slab dezvoltat, iar elementele nutritive în forme solubile aplicate acum susțin dezvoltarea și nutriția fraților primari (inițiali) mult mai productivi decât cei dezvoltați ulterior. Acest aport și impuls nutritiv în forme ușor asimilabile este un suport inițial și pentru următoarele fenofaze de formare a paiului și înspicare, de creștere intensivă, știut fiind că grâul în 90 de zile a acestei perioade acumulează 95% din biomasă (comparativ cu lunile octombrie-martie în care asimilează doar 3%). De aceea, această intervenție fazială la desprimăvărare din februarie-martie este de mare eficiență. Aplicările tardive de N sau NP la grâu, cu puțin înainte sau după înflorit, când ritmul acumulării scade, aplicând în această perioadă 25-35 kg s.a./ha, acestea sunt favorabile creșterii în greutate și în calitate a bobului.


La rapiță: fertilizarea de bază, aplicată la pregătirea patului germinativ, susține fenofaza critică de la răsărire la formarea rozetelor și parcurgerea iernii, această cultură fiind dependentă acum de rezerva de apă din sol și elementele nutritive în forme solubile. Intervenția fazială la desprimăvărare susține reînceperea activității biologice și parcurgerea perioadei critice de la începutul înfloritului la fructificare și umplerea silicvelor. Dacă la fertilizarea de bază raportul echilibrat NPK este esențial în formarea unor plante viguroase și rezistente la parcurgerea iernii (rapița fiind sensibilă la îngheț), intervențiile faziale cu AN, uree sau CAN (cu Ca+Mg), dar și NP în doze de 60-70 kg s.a. N/ha susțin cantitativ și calitativ definitivarea producției de semințe.


În legătură cu sistemele diferențiate și eficiente pentru grâu și rapiță, intervențiile faziale pentru reînceperea vegetației în lunile februarie-martie sunt esențiale în definitivarea producției, apoi a calității acesteia. De aceea, un eventual rabat la aplicarea îngrășămintelor la ieșirea din iarnă perturbă utilitatea sistemului și reduce eficiența aplicării tuturor verigilor tehnologice. Aplicarea fazială la ieșirea din iarnă a dozelor menționate, cu toate impedimentele privind procurarea fertilizanților, constituie o abordare esențială pentru reușita culturilor respective.

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page