top of page

Cartarea agrochimică (model UE) după Comisia de Soluri din Valonia (CSW Belgia)1. Conceptul pentru controlul și monitorizarea solurilor


Solul, cu subsolul, apa, pădurile și peisajul, sunt bogății care pentru utilizare necesită competență și prudență, cu o mentalitate sănătoasă în abordările legate de întreținerea și creșterea fertilității solurilor.


2. Probleme organizatorice


În demersul optimizării aplicării îngrășămintelor, Comunitatea Valonă a decis din 1981, sub impulsul asociațiilor profesionale agricole, constituirea Comisiei Solurilor din Valonia (CSW) care reunește actorii interesați în exploatarea rațională a solului și coordonarea activităților științifice și analitice referitoare la calitatea solurilor. Ca atare, în CSW se reunesc ca membri activi laboratoarele provinciale, laboratoarele de cercetare științifică, organizații profesionale, instituții administrative provinciale, servicii agronomice.


Aceste instituții, organizații profesionale și științifice rezolvă armonizarea analizelor de sol cu comercializarea și aplicarea îngrășămintelor.


3. Realizarea analizelor de sol


În funcție de analizele de sol, agronomul (responsabil cu consultanța și vulgarizarea) eliberează informațiile cu privire la fertilitatea parcelelor, cauzele unor prezumtive accidente de producție, propune un program de fertilizare. Scopul acestui demers este de a menține producțiile agricole și ameliorarea fertilității.


Pentru fiecare probă de sol se realizează analize principale – pH, C-organic, conținut de P, K, Ca, Mg, Na și analize complementare – granulometrie, capacitate de schimb cationic (CEC), N, Cu, Zn, Mn.


Interpretarea analizelor de sol se face în următoarele direcții:

  • Interpretare agronomică cu raport asupra fertilității solurilor

  • Recomandări de fertilizare

  • Dialog între agricultorul beneficiar, consultant și negociator al comerțului cu îngrășăminte pentru optimizarea fertilizării.


4. Aplicarea îngrășămintelor: prin amendare și fertilizare se urmăresc trei direcții


Menținerea sau optimizarea reacției (pH), după exigența plantelor, precum și interrelații cu elementele. Amendamentele se aplică după VN (valoare de neutralizare). Dacă este deficientă de Mg, se aplică amendamentele calcaromagneziene.


Stabilizarea conținutului de humus pentru efectele complexe ale acestuia. Se consideră că anual 1-2 t/ha din rezerva de humus se pierd (mineralizare și disponibilizare pentru culturi). Se aplică gunoi de grajd, resturi vegetale, îngrășăminte verzi, composturi.


Fertilizarea minerală se utilizează în două alternative: doze de întreținere, ce compensează pierderile prin consumul plantelor, levigare, fixare, retrogradare și fertilizare de redresare pentru prevenirea sau corectarea deficiențelor de nutriție.


5. Realizări și perspective în domeniu: se remarcă din acest punct de vedere următoarele

  • Structura de colaborare a instituțiilor de specialitate

  • Se generalizează modelul fișelor de sol

  • Metodele de analiză diversificate, dar se tinde și spre o metodă unitară pentru toate elementele schimbabile (Ac-NH₄ + EDTA la pH 4,8).

  • Experiențe de testare a rezultatelor, dar și a sortimentelor de îngrășăminte

  • Controale de calitate a analizelor de sol

  • Crearea de “bănci de date” informatizate.


Modelul prezentat, în etapizarea sa, este diferențiat și superior celui practicat la noi (la nivel OSPA și ICPA), întrucât reunește execuția agrochimic-analitică cu consultanța și aplicarea îngrășămintelor.
Opmerkingen


bottom of page