top of page

Fertilizarea rațională la floarea soarelui

Actualizată în: 15 mar. 2021

Sistemele de fertilizare eficiente la floarea soarelui pornesc de la cerințele crescute ale acesteia față de sol și mediul nutritiv, de la specificul și dinamica nutriției, apreciindu-se că deține o exigență sporită față de fertilitate cu preferințe pentru aprovizionarea optimă cu humus, N, P, K, S, Ca, Mg și chiar unele microelemente (B, Zn și altele).

Indicatorii de consum nutritiv și necesar al elementelor fertilizante la această cultură dovedesc cerințe ridicate pentru cantitatea disponibilă a acestora, dar și particular pentru sortimentele de nutrient (Cs/t – 50 N, 30 P2O5, 60 K2O, 35 CaO, 20 MgO, 12 S). Este așadar o plantă cu consum major de N și K, ridicat de Ca, apoi de P și nu în ultimul rând de S+Mg. Nutriția acestei plante și acumularea substanței active dovedesc un interval critic de 30-40 de zile de la răsărire datorat slabei reprezentări a sistemului radicular, apoi o creștere vegetativă viguroasă până la formarea butonului floral, după care se instalează până la sfârșitul umplerii semințelor fenofaza de consum maxim al elementelor fertilizante.

Perioadele critice inițiale se pot depăși prin fertilizări de bază și la semănat, ambele cu conținut complex și cronologic, cu cele faziale pentru susținerea nutriției maxime, cunoscându-se din biologia și nutriția acestei plante că până la sfârșitul înfloririi se acumulează 69-70% din substanța uscată, 90-92% din N, 50-55% din P2O5 și 85-86% din K2O. Floarea soarelui este și o cultură cu mare consum de apă și valorificarea superioară a fertilizării este dependentă de acest factor, de aceea cu acest început de an, pe fondul unui deficit multianual de umiditate în sol se recomandă doze moderate de îngrășăminte, cu încorporare bună și lucrări minime ale solului care au efect pozitiv în menținerea rezervei de apă.


A. Sisteme diferențiate și integrate de fertilizare la floarea soarelui (propuneri de variante alternative)

 1. Sortimente pentru fertilizarea de bază:

 2. 400 kg/ha NPK (SOP) – 15-15-15 + 12,8 SO3

 3. 450 kg/ha NPK + S + Mg – 14-14-14 + 4 MgO + 7 SO3

 4. 400 kg/ha NPK (MOP) 16-16-16

 5. Sortimente pentru fertilizarea la semănat (starter):

 6. 150 kg/ha CAN 27 + Ca + Mg

 7. 150 kg/ha NP + Zn – 20-20 + Zn

 8. 150 kg/ha NPK + S + Mg – 14-14-14 + 4 MgO + 7 SO3

 9. Sortimente pentru fertilizarea fazială

 10. 250 kg/ha CAN 27 + Ca + Mg

 11. 250 kg/ha NPK + Ca + Mg + B + Zn – 23-9-9 + Ca + Mg + B + Zn

 12. 250 kg/ha NPK – 25-5-10

 13. 250 kg/ha NP + S + Mg – NP + kieserit (18-18+5MgO+10 SO3 )

 14. 250 kg/ha AN – 33

B. Dereglări de nutriție la floarea soarelui (prevenire, tratamente)

 1. Insuficiență și carență de K cu necroza marginală a limbului frunzelor – fertilizare de bază NPK sau NPK + S + Mg

 2. Insuficiență și carență de Mg, pe fondul excesului de K și Ca cu decolorări tigrate pe limbul frunzelor – fertilizări de bază, la semănat sau faziale, cu NPK + S + Mg

 3. Insuficiență de B, la exces de K pe soluri ușoare sau ca un necesar mai mare de B la fertilizări intensive NPK – se manifestă pe vârfuri de creștere și pe frunze – fertilizări cu NPK + B + Zn sau unilateral cu borax.

Combinațiile realizate cu sortimentele menționate (la 1, 2, 3), cu baza de NPK sau NPK + S + Mg, pe fondul cărora s-au aplicat fazial CAN sau 27-13,5-0 sau 23-9-9 + Ca + Mg + B + Zn au fost verificate multianual la floarea soarelui cu succes în loturile de la Țigănași – Iași, Mecsol Galda, Alba, Mărunței, Olt, unde s-au obținut rezultate de producție de 3,5 la 4,5 t/ha semințe.

13 afișări0 comentarii

Commenti


bottom of page