top of page

Fundaţia READ

Actualizată în: 15 mar. 2021


În acest sens, Fundaţia va iniţia şi dezvolta, inclusiv în colaborare cu alte asociaţii şi/sau fundaţii, persoane fizice/juridice, precum şi cu autorităţi publice şi/sau organismele naţionale/ internaţionale, cu societăţi comerciale şi persoane fizice programe specifice pentru susţinerea, dezvoltarea, promovarea agriculturii, exploatarea resurselor naturale şi protecţia mediului.


Obiectivele Fundaţiei READ

 1. Obiectivele Fundaţiei în vederea îndeplinirii scopului acesteia sunt, inter alia:

 2. promovarea, dezvoltarea, cercetarea şi realizarea de acţiuni de susţinere a agriculturii şi a exploatării resurselor naturale, precum şi a protecţiei mediului înconjurător;

 3. iniţierea şi derularea unor programe şi activităţi adresate promovării scopului Fundaţiei, inclusiv în colaborare cu actori de pe piaţa agriculturii, a exploatării resurselor naturale şi a protecţiei mediului;

 4. colaborarea cu autorităţile publice, organisme naţionale şi internaţionale şi organizaţiile nonguvernamentale în vederea promovării şi susţinerii scopului Fundaţiei;

 5. să susţină alte organizaţii nonguvernamentale, instituţii non-profit sau alte grupuri în vederea promovării şi susţinerii scopului Fundaţiei;

 6. initierea, organizarea, desfăsurarea şi promovarea de evenimente, activităţi, acţiuni, dezbateri publice, seminarii, campanii mass-media în vederea susţinerii şi promovării scopului Fundaţiei;

 7. să se implice activ la elaborarea şi modificarea cadrului normativ de reglementare a domeniilor agriculturii, exploatării resurselor naturale şi protecţiei mediului, atât la nivel naţional cât şi la nivel european şi internaţional, prin participarea la sesiuni de comunicare/seminarii/conferinţe, etc., redactarea de opinii relative la proiecte de acte normative, participarea la reuniuni cu membrii autorităţilor şi instituţiilor publice şi private implicate în procesul decizional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi cu orice alte prevederi legale aplicabile;

 8. să organizeze şi să elaboreze sau să predea cursuri/seminarii şi sesiuni de formare pe diferite subiecte în conformitate cu scopul Fundaţiei;

 9. să se menţină la curent cu noutăţile legislative, tendinţele practicilor industriale şi noutăţile tehnologice aplicate în domeniile agriculturii, resurselor naturale şi protecţiei mediului prin participarea la sau organizarea de sesiuni de comunicare, conferinţe, seminarii şi alte activităţi similare în România sau în străinătate;

 10. să organizeze activităţi de voluntariat pentru a ajuta, susţine, dezvolta, promova Fundaţia şi partenerii săi;

 11. să susţină evenimente culturale, sociale, economice şi umanitare în legătura cu scopul său;

 12. să organizeze şi să deruleze activităţi de colectare de fonduri pentru a asigura sprijinul material necesar desfăşurării obiectivelor sale şi a susţinerii scopului său;

 13. să organizeze activităţi de comunicare, media şi PR în vederea susţinerii scopului său şi obiectivelor sale;

 14. să organizeze activităţi de comunicare, în vederea informării sponsorilor, donatorilor, a partenerilor şi a publicului general cu privire la propriile activităţi (de exemplu, raportul anual, pagina web, etc.);

 15. desfăşurarea oricăror alte activităţi şi acţiuni care să contributie la indeplinirea obiectivelor şi scopului Fundaţiei.


4 afișări0 comentarii

Bình luận


Bình luận đã bị tắt.
bottom of page