top of page

Lucrări agricole de primăvară în luna aprilie, 2019

Actualizată în: 15 mar. 2021

În luna aprilie vom continua cu înființarea culturilor din urgența  întâia care au rămas restante (lucernă, trifoi, grâu de primăvară, orzoaică etc.) și vom trece la semănatul urgenței a doua. Astfel vom semăna sfecla de zahăr și cea furajeră, vom planta cartofii dar vom  semăna și floarea-soarelui, cultură caracteristică urgenței a doua. Însămânțarea timpurie a sfeclei de zahăr condiționează răsărirea uniformă, fără goluri și obținerea unor producții mai mari și de calitate. În regiunea Transilvaniei perioada optimă de semănat pentru sfecla de zahăr este 25 martie-10 aprilie. Întârzierea semănatului duce la o răsărire neuniformă și la pierderi importante      de recoltă.

Epoca de semănat pentru floarea-soarelui se consideră optimă când în sol sunt 70 C minim. În anii normali, această perioadă optimă durează 5-6 zile, calendaristic în zona Transilvaniei trebuie să depășească 15-20 aprilie.

Când în sol vom avea 8-100 C (și va înflori porumbarul!) vom trece la semănatul soiei și a porumbului. Semănatul soiei se face paralel cu semănatul porumbului și nu după semănatul acestuia. Semănatul în epoca optimă a porumbului asigură umiditatea necesară germinației, iar încolțirea și răsărirea se produc în scurt timp. Semănatul prea devreme sau prea târziu are efecte nefavorabile asupra culturii ducând la scăderi semnificative de recoltă.

Recomandăm datorită rezistenței mai mari la secetă cultura sorgului care poate fi o soluție pentru producerea de boabe sau furaj în zonele cu mai puține precipitații sau cu o secetă orografică pronunțată. Sorgul poate fi semănat după ce am înființat cultura de porumb când în sol sunt 14-150 C, la sfârșitul lunii aprilie.

La culturile de toamnă, (grâu, orz, secară etc.) se verifică starea acestora iar dacă sunt fenomene de “ descălțare” se trece la un tăvălugit energic. Tot la aceste culturi se inventariază speciile de buruieni astfel ca să putem alege un erbicid pentru combaterea acestora. Erbicidarea se face când în aer avem temperaturi de peste 150 C.

Pe pășuni, în această perioadă se continuă acțiunile de curățire și de reparare și igienizare a adăpătorilor și a drumurilor de acces, precum și repararea împrejmuirilor. Se interzice pășunatul deoarece degradează solul și covorul ierbos. Parțial pășunatul poate fi făcut pe suprafețele destinate folosirii prin cosit iar pe cele destinate folosirii prin pășunat vom crea toate condițiile ca iarba să crească până la sfârșitul lunii aprilie până la 10-15 cm când poate începe pășunatul estival.

Profesor dr. Ioan ROTAR

Facultatea de Agricultură a USAMV Cluj-Napoca

 

6 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page