top of page

Sortimente de fertilizanți cu aplicare în tehnologii sustenabile

Actualizată în: 15 mar. 2021

Pentru condițiile anului 2020, cu un deficit de umiditate în sol, sunt necesare activități și demersuri care pot atribui fertilizărilor un conținut sustenabil, cum sunt: adaptabilitate și flexibilitate cu condițiile de sol și cerințele nutritive ale genotipurilor, prevenirea stărilor extreme ale aprovizionării și nutriției prin adoptarea de doze moderate și echilibrate între nutrienți, tehnologii de aplicare cu încorporare bună și plasament util în volumul edafic, dar apropiate sistemului radicular (localizat), promovarea sortimentelor lichide cu N (cum este UAN-ul) în fertilizările faziale ce dețin o eficiență sporită față de cele solide și nu în ultimul rând lucrări de bază și de întreținere cu efecte în economia resurselor de apă.

Pentru campania de primăvară, dar și pentru vară-toamnă, portofoliul fertilizanților este diversificat.In conditiile actuale cand se sustin prin toate mijloacele produsele fabricate in Romania, agricultura romaneasca are un rol prioritar si trebuie sa stea in atentia celor in masura a o gestiona de o maniera sustenabila. Iar daca vorbim de inputurile utilizate in Romania, sunt , la ora actuala produse in Romania si in buna masura pentru piata romaneasca ( peste 80%) ingrasaminte chimice care provin din materie prima de calitate, din  surse naturale. Acestea sunt:


Îngrășăminte minerale cu azot: pretabile la fertilizările de stimulare (starter) și faziale, dar și la corectarea dozelor de azot – nitratul de amoniu (AN) se produce prill, dar preponderent granulat, nitrocalcarul cu dolomit (CAN), numai granulat, și ureea, numai granulată. În această categorie s-a promovat în producție îngrășământul lichid UAN cu 32% azot (din azotat și uree), cu eficiență sporită față de fertilizanții solizi cu azot, costuri reduse, pretabil la aplicările faziale la toate culturile, pe pășuni și fânețe, cu efecte cantitative și calitative.


Îngrășăminte complexe NP și NPK:

  1. Se produc și se livrează în formulele NP (20-20-0 și 27-13,5-0), cu aplicabilitate în fertilizări de bază, de stimulare starter și faziale. Realizează efecte cantitative și calitative prin interacțiunea și complementaritatea NP. Se utilizează și ca bază de producție pentru sortimentele NP+ (cu kieserit sau cu zinc). Se produc sortimentele NPK (MOP, SOP) (16-16-16; 15-15-15+12,8 SO3) cu pretabilitatea cea mai bună și eficientă în aplicările de bază la culturi tehnice, cereale, culturi horticole, cu rezultate cantitative și calitative datorate nutriției echilibrate NPK ce poate asigura și o stare de sănătate bună culturilor vegetale.

Îngrășăminte complexe NP+ și NPK+: care rezultă din baza tradițională fertilizantă NP sau NPK și îmbogățirea cu Mg+S din kieserit, rocă naturală ce conține o formă solubilă de sulfat de Mg cu 55% SO3 și 27% MgO. Din combinațiile posibile cu fertilizanții menționați rezultă mai multe categorii de produse ce pun în eficiență rolurile și complementaritatea elementelor deținute cu potențare reciprocă:

  1. NP+ kieserit ( 18-18 + 5MgO+10SO3 ).  Sunt pretabile la fertilizările de bază, dar mai ales faziale la culturi mari consumatoare de N, P, S, Mg (rapiță, floarea soarelui, leguminoase, legume, flori, pomi, viță-de-vie).

  2. NPK + kieserit (14-14-14+4MgO+7 SO3): reprezentativ și esențial fertilizărilor de bază la culturi tehnice și alte plante mari consumatoare de nutrienți și cu obiective de producție mari și de calitate (rapiță, floarea soarelui, sfeclă, legume în câmp și spații protejate, viță-de-vie, pomi fructiferi). [/vc_column_text][vc_column_text]4) Îngrășăminte complexe cu microelemente

  3. NP+Zn (20-20+0,05 Zn) rezultat din complexul NP menționat în care complementaritatea NP se valorifică superior prin adaos de Zn). Se adresează cu specificitate la porumb, o cultură mare consumatoare de Zn, sensibilă la insuficiența acestuia, dar și altor plante tehnice, legume, pomi și viță-de-vie, cu obiective de calitate ale producției.

  4. Sorturi NPK+Mg+S+B+Zn sau NPK+Ca+Mg+B+Zn. Primul sortiment se utilizează cu succes la culturi mari consumatoare de elemente ca fertilizant de bază, iar următorul ca fertilizant fazial sau starter. Sortimentele menționate pot fi cuprinse diferențiat în sisteme de fertilizare multiple, flexibile, diferențiate și adaptate la sol și plantă în tehnologii sustenabile ce valorifică superior, productiv și economic resursele atrase cu echilibrul componentelor de mediu. Specificul climatic al acestui început de an recomandă utilizarea rațională a acestor fertilizanți, pe fondul unor lucrări minime ale solului și astfel, prin acțiune cumulată – complementară, să se valorifice maximal rezervele reduse de apă din sol.

11 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page