top of page

Sortimente de fertilizanți pentru culturile de primăvară

Sistemele de fertilizare a culturilor de primăvară (sortimente, doze, epoci și metode) trebuie adaptate și corelate în cadrul tehnologiilor specifice ale acestor plante, luând în calcul unele caracteristici de sol și ale genotipurilor și nu în ultimul rând regularitățile sau abaterile climatice de la specificul zonei. În ultimii ani, primăverile s-au caracterizat prin condiții climatice atipice, cu variații de temperatură și deficit de umiditate în soluri. În prezent, pentru culturile de primăvară, rezervele de apă din sol sunt reduse, cu diferențe mari față de capacitatea de câmp. De aceea, rezervele momentane trebuie valorificate în favoarea unui regim hidric satisfăcător lucrărilor, semănatului și, evident, favorabil germinației și răsăririi uniforme a culturilor.


Pentru tehnologiile inițiale de fertilizare în aceste condiții, se promovează la principalele culturi următoarele sortimente și tehnologii:

 1. Pentru sfecla de zahăr: cultură cu consum ridicat de N, P, K, Ca, Mg, S și cu perioade critice ale nutriției în fenofaza de răsărire, apoi cu începutul îngroșării rădăcinilor și cu un consum maxim la tuberizarea intensă a rădăcinilor, se recomandă următoarele sortimente

 • pentru fertilizarea de bază: 300-400 kg s.c./ha NPK (MOP, SOP) sau 400 kg s.c./ha NPK+S+Mg (din kieserit)

 • la semănat (starter) – 100-150 kg s.c./ha CAN sau 150 kg s.c./ha NPK+S+Mg+B+Zn

 • fertilizare fazială (cu lucrări mecanice) – 200-250 kg s.c./ha CAN sau 250 kg/ha NPK+Ca+Mg+B+Zn sau 250 kg s.c./ha NPK (25-5-10).

Se previne excesul de N dăunător acumulării zahărului și se susține efectul complex NPK+S+Mg+Ca+B+Zn, sfecla de zahăr fiind o cultură sensibilă la dezechilibre de nutriție, la insuficiența de K și B.

 1. Pentru porumb: cu consum mediu spre ridicat de NPK și cu perioade critice ale nutriției de la răsărire la formarea a 6 frunze și consum maxim de la mătăsire la umplerea bobului. Are o germinare și răsărire dificilă în situații atipice, de aceea se promovează fertilizarea:

 • pentru fertilizarea de bază – 300 kg s.c./ha NPK (MOP, SOP) sau 300-350 kg s.c./ha NPK+S+Mg (din kieserit) sau 300-350 kg s.c./ha NP+Zn (20-20+Zn)

 • la semănat (starter) – 150 kg s.c./ha CAN sau 150 kg s.c./ha NP (27-13,5-0) sau 150 kg s.c./ha NP+Zn (20-20+Zn)

 • fertilizare fazială în variantele – 200-250 kg s.c./ha AN sau 150 kg s.c./ha uree sau 200-250 kg s.c/ha NP (27-13,5-0) sau UAN (200 l/ha).

Este o plantă sensibilă la dezechilibre nutritive, deține eficiența complexelor și este sensibilă la deficiența de Zn.

 1. Pentru floarea soarelui: are sensibilități la nutriție în 30-45 zile după răsărire și un consum maxim de la apariția butonului floral până la umplerea semințelor. Se propun următoarele sisteme de fertilizare:

 • pentru fertilizarea de bază – 300 kg s.c./ha NPK (MOP, SOP) sau 300-350 kg s.c./ha NPK+S+Mg (din kieserit)

 • fertilizare la semănat (starter) – 150 kg s.c./ha NP (27-13,5-0) sau 150 kg s.c./ha CAN sau 150 kg s.c./ha NPK+S+Mg (din kieserit)

 • fertilizare fazială – 250 kg s.c./ha CAN sau 250 kg s.c./ha AN sau 150 kg uree/ha sau UAN 200 l/ha.

Dezechilibrele nutritive sau excesul unor elemente (N) determină creșteri reduse sau luxuriante (la exces) în detrimentul indicatorilor calitativi.


În concluzie: pentru culturile de primăvară, în majoritatea lor tehnice, unele cu productivitate mare, se promovează fertilizări complexe de bază și diferențiate (eșalonat pe parcursul perioadei de vegetație). Se iau în considerare aici și sensibilitățile acestora la unele microelemente (sfecla la B, porumbul la Zn, floarea soarelui la B+Zn).

Comments


bottom of page