top of page

UAN-32 – fertilizant lichid cu N în aplicări faziale

Sortimentul UAN-32 este un fertilizant lichid cu N rezultat ca soluție prin dizolvarea unui amestec de săruri cu N (azotat de amoniu și uree) în apă, fără tensiune de vapori de amoniac la suprafața lichidului rezultat. Produsul fertilizant UAN-32 întrunește condițiile de concentrație (32% N), eficiență cantitativă, calitativă și economică, se poate integra într-o mare diversitate de sisteme de fertilizare sustenabile pentru gestionarea resurselor de nutriție cu N care vizează aplicări etapizate și fracționate și un management eficient al aplicării N la culturi agricole și horticole.


Caracteristicile tehnice – fizice, chimice și nutritive.

Însușirile acestui fertilizant decurg din realizarea unei soluții în apă a amestecului de azotat de amoniu (33,5% N) și uree (cu 46% N), cu determinarea unui conținut total de 32% N în soluția fertilizantă de aplicat (15,5% N din azotatul de amoniu și 16,5% N din uree). Soluția fertilizantă rezultată are max. 0,5% biuret, alcalinitate max. (NH3) 0,1%, densitate la 15°C, min. 1,30 g/cm3, punct de cristalizare 0°C, cu inhibitor de coroziune min. 100 ppm și un pH de 7,5 ± 0,5. Din compoziția și proveniența substanței active, rezultă NO3 + NH4 din AN, NH2 din uree, ceea ce asigură sortimentului UAN-32 prezența celor trei forme nutritive asimilabile ale N – nitrică, amoniacală și amidică. Aceste forme nutritive esențiale se încadrează în circuitul N în sistemul sol-plantă: NO3 devine disponibilă nutriției prin sistemul radicular, dar parțial și levigării, NH4 devine activă nutriției după nitrificare, dar și adsorbției, cu schimb și fără schimb la colizii argilo-humici (prioritar la argile), iar NH2, deși accesibil ca atare absorbției prin frunze (la aplicări foliare), în produsul finit solublilizat suferă o convertire etapizată în NH3 și definitiv în NH4. Toate aceste forme ale N din UAN-32 însumate realizează o concentrație a produsului fertilizant de 32% N, cu disponibilitate și accesibilitate de 100% pentru plante.


Efectul aplicării UAN pentru sol și plante:


În sol: aplicarea UAN-32 determină integrarea formelor ionice din compoziție (NO3+NH4+NH2) în circuitul azotului, cu o îmbogățire și întreținere a formelor solubile și disponibile ale acestuia pe termen prelungit, mai ales în alternativele de aplicare fracționată, etapizată, ca intervenție fazială și suplimentară. Eficiența acestor aplicări este mai semnificativă dacă aplicările faziale cu UAN se fac pe fondul celor de bază cu fertilizanți granulați de tip NP, NP+, NPK, NPK+.


În plantă: determină efecte productive, cantitative și calitative, cunoscut fiind că absorbția celor două forme, nitrică și amoniacală, este aproximativ egală la pH apropiat celui neutru (pH 6,8-7,2). Mediul acid favorizează absorbția formei nitrice (NO3), iar cel neutru și alcalin a celei amoniacale, astfel că modificările de pH ale solului asigură o absorbție selectivă a ionilor nutritivi ai N. Efectele contradictorii ale celor doi ioni (NO3 și NH4), dar și de complementaritate pot determina în zona rizosferei plantelor și un efect de stimulare reciprocă în absorbția lor radiculară. Adaosul amidic (NH2) din uree poate realiza un aport de calitate pentru că menține ridicat și stabil nivelul de N potențial amoniacal ca sursă de producere a nitraților (prin nitrificare), potențându-se astfel efectele fertilizante multiple ale azotului.


Tehnologii de aplicare a UAN-32:


Acest fertilizant lichid cu N poate fi definit ca un sortiment cu conținut ridicat de substanță activă, cu solubilitate și disponibilitate mare pentru culturi, determinant de efecte și roluri multiple, dar specifice N, dar și de interacțiune cu alte elemente.


  • Aplicarea la culturile de primăvară prășitoare se realizează ca intervenții suplimentare, faziale, eșalonate, pe fondul celor de tip NP, NP+, NPK, NPK+, realizate la pregătirea patului germinativ și la semănat (starter). Fertilizările fracționate cu UAN-32 pot interveni ca aplicări ale produsului pur, cu amplasare localizată la 5 cm de rândul culturilor de primăvară. Însumate, aplicările de UAN de la faza de 4 frunze la 8-12 frunze și apariția florii femele (la porumb) și începutul înfloririi (la floarea soarelui), cu puțin avans față de fenofaza consumului maxim, doza totală de N este 80-100 kg s.a. N/ha.

  • Aplicările de UAN pe miriști (cu și fără resturi vegetale), după cereale păioase și rapiță se pot face cu 120-200 l/ha, cu efect de descompunere, dar și de potențare a humificării, totul condiționat de o bună și uniformă încorporare a materialului vegetal mărunțit prin arătură. Aplicările pe pășuni și fânețe după coasele frecvente sau pășunat intensiv se realizează prin distribuția uniformă a produsului pe toată suprafață cu 150-200 l/ha.

Dotări tehnice pentru utilizarea UAN-32


Soluții de depozitare:

  • rezervoare IBC 1000 l

  • rezervoare 10.000-60.000 l.

  • saltele cauciuc (flexibile) – 5000 l.


Soluții pentru aplicare la sol și culturi:

  • agregate pentru distribuție uniformă pe toată suprafața la miriști (cu și fără resturi vegetale), pășuni și fânețe.

  • agregate cu distribuție localizată pe rând și între rândul plantelor prășitoare.

  • sisteme de duze pentru toate metodele de aplicare și distribuție pe sol și la plante.

  • dotări anticorozive.


1.259 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page