top of page

UAN – fertilizant lichid cu N pentru aplicări faziale

Sortimentul fertilizant lichid cu N promovat sub denumirea de UAN-32 este o soluție fertilizantă în apă obținută prin dizolvarea unui amestec de săruri cu azot (azotat de amoniu + uree) fără tensiune de vapori de amoniac la suprafața lichidului obținut. UAN-32 ca produs fertilizant deține o concentrație de 32% N (s.a.) în compoziția căreia se regăsesc cele trei forme nutritive asimilabile ale azotului – nitrică, amoniacală și amidică, ceea ce îi asigură o capacitate mare de integrare într-o diversitate de sisteme de fertilizare sustenabile. În acest mod, alături de diversitatea mare a sistemelor de fertilizare, UAN devine eficient prin aplicare în gestionarea resurselor de nutriție cu N care vizează ca obiective un management eficient al acestui element la culturi agricole, realizând o nutriție preferențială față de formele asimilabile deținute de acest produs, dar și o specificitate în eficiență legată de aplicări etapizate și fracționate conforme cu necesarul din acest element pe parcursul vegetației culturilor.Pretabilitatea de aplicare a UAN. Acestui fertilizant i se poate atribui rol esențial și eficient în sistemele de fertilizare, mai ales în poziția de complementaritate cu alți fertilizanți (de bază și faziali) aplicați și în mod integrat determină prin aport în sol și plantă o gestionare productivă a azotului.

  • În sol: aplicarea UAN-ului prin formele solubile ale substanței active întreține o bună disponibilitate a azotului pentru plante, mai ales la aplicări eșalonate. Astfel, forma nitrică (NO3) devine disponibilă nutriției prin sistemul radicular, dar și parțial levigării, cea amoniacală (NH4) se activează nutriției după nitrificare, dar este disponibilă parțial și pentru fixare cu schimb și fără schimb la coloizi (prioritar la argile de anumit tip), iar cea amidică (NH2), deși accesibilă în această formă prin frunze, în sol prin solubilizare și hidroliză se convertește etapizat în NH3 și esențial în NH4 urmând traseul de evoluție specific formei respective. Aceste forme sunt determinante prin concentrații însumate de 32% N disponibil la 100% pentru un circuit productiv al N în sistemul sol-plantă.

  • În plantă; se realizează o absorbție productivă ce valorifică efectiv doza aplicată din UAN. Este cunoscut ca absorbția celor două forme (NO3 și NH4) este aproximativ proporțională la un pH al solului în intervalul 6,8-7,2, cu precizarea că mediul acid favorizează absorbția celei nitrice, iar cel neutru și alcalin al formei amoniacale. Este posibil datorită efectelor ionice specifice ale acestor forme ca în mediul rizosferei să se întrețină efecte de stimulare reciprocă, așa cum poate fi predominantă și absorbția selectivă a acestora după particularitatea speciilor vegetale cultivate. Se distinge în particular, pornind de la pH-ul soluției de aplicat (7,5 ± 0,5) să se accentueze specificitatea acestora în absorbție și translocare în plantă.

Integrarea UAN-32 în sisteme de fertilizare:

  • la cereale păioase de la repornirea în vegetație (primăvara) până la fenofaza consumului maxim (înflorit) se recomandă fertilizări etapizate și fracționate cu UAN diluat de 5-10 ori (în fenofazele primare și medii). Aceste fertilizări fracționate nu trebuie să depășească însumate 60-70 kg N s.a./ha, cu precizarea că fertilizările tardive cu acest produs la cereale păioase favorizează instalarea bolilor foliare și ale spicului. De aceea, la aplicare acțiunea se corelează preventiv cu produse de protecție fitosanitare. Efectul acestor aplicări este condiționat ca eficiență de calitatea administrării în toamnă a fertilizărilor de bază (cu NPK sau NP).

  • la culturile de primăvară (prășitoare) – se definitivează aportul și doza de N din UAN-32, după aplicările complexe de bază de tip NPK, NPK+S+Mg sau NP+Zn, realizate la pregătirea patului germinativ și la semănat (starter). Fertilizarea suplimentară cu N din produsul UAN-32 la prășitoare poate interveni cu aplicări ale produsului în stare pură cu amplasare localizată și la 5 cm lateral de rândul plantelor. Însumate, aplicările de N din UAN-32 de la fenofaza de 4-6 frunze la fenofaza de apariție a florii-femele (la porumb) și începutul înfloririi (la floarea soarelui), deci cu puțin avans față de fenofaza consumului maxim, doza totală de N este la nivelul de 65-90 kg N s.a./ha.

Soluții tehnice de aplicare a UAN-32:

  • la distribuția uniformă pe toată suprafața (cereale păioase, pășuni și fânețe), agregatele și duzele au capacitatea realizării unei lucrări de calitate cu respectarea dozelor și indicilor de uniformitate

  • la aplicările cu distribuție localizată, pe rând și între rândul plantelor, se propun dotări speciale cu agregate și duze adecvate

  • se studiază anterior sistemul de duze pentru toate metodele de aplicare și distribuție a produsului.

Calitatea realizării aplicării acestui fertilizant asigură efecte de eficiență similare cu alte resurse fertilizante cu N, solide și granulate, la echivalența dozelor aplicate.

2.068 afișări0 comentarii

Kommentare


bottom of page