top of page

Zona montană – criterii de încadrare

Actualizată în: 15 mar. 2021

ANEXA 1 CRITERIILE DE ÎNCADRARE a unităților administrativ-teritoriale în zona montană

Sursa și alte detalii: AgroRomania.Manager.Ro Alte informații: e-Juridic.Manager.ro


În urma publicării ordinului de ministru privind criteriile în Monitorul Oficial se pot vedea detaliile despre criteriile de încadrare.

Zona montană se caracterizează prin limitări naturale ale productivității agricole, care conduc la producții agricole reduse, din cauza unor condiții climatice si biofizice nefavorabile desfășurării în condiții optime a activităților agricole.

Criteriile utilizate pentru delimitarea zonei montane sunt următoarele: 1. Criterii generale de delimitare (criterii fizice): a) altitudine medie mai mare sau egală cu 500 m; b) altitudine medie intre 350 si 500 m si panta medie mai mare sau egală cu 15%; c) altitudine sub 350 m si panta medie mai mare sau egală cu 20%.

2. Criteriul apartenentei la Convenția carpatica prin includerea unităților administrativ-teritoriale care se încadrează cu cel puțin 50% din teritoriu în limita Convenției carpatice 3. Criteriul punctajului combinat, ținând cont de situația specifica a zonei montane, bazat pe următorul algoritm: a) punctaj altitudine: altitudine medie/500 m (pondere 30%); b) punctaj panta: panta medie/15% (pondere 30%); c) punctaj pajiști: pășuni + fânețe/total agricol (pondere 25%); d) punctaj forestier: suprafața forestiera/total suprafața unitate administrativ-teritoriala (pondere 15%).

Localitățile care au obținut în urma acestui algoritm un punctaj combinat de minimum 7 (din 10) sunt incluse în zona montană, cu excepția celor care nu îndeplinesc un criteriu eliminatoriu legat de geologie (daca ponderea formațiunilor cuaternare este mai mare decât 50% din unitățile administrativ-teritoriale).

4. Criteriul includerii în delimitarea zonei montane din cadrul Strategiei de dezvoltare teritoriala a României

5. Criteriul continuității zonei montane

Având în vedere faptul ca în urma aplicării criteriilor de mai sus rezulta unele situații în care unități administrativ-teritoriale care nu îndeplinesc criteriile, dar sunt înconjurate de unități administrativ-teritoriale montane, rezultând așa zise „insule nemontane“, prin excepție, pentru continuitate, se includ un număr de 10 unități administrativ-teritoriale în zona montană.

12 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page