image

Prof. dr. Dan VÂRBAN

Dan-Ioan-VARBAN-CV

Dan VÂRBAN este profesor universitar în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

CV Prof. dr. Dan VÂRBAN

Contact

Domenii de competenţă profesională

 • Fitotehnie, cultura plantelor de câmp și a plantelor medicinale
 • Recunoașterea și certificarea loturilor semincere
 • Tehnologii ecologice în cultura plantelor de câmp

Experienţa profesională

20 ani de învăţământ superior şi cercetare, 12 ani în producția agricolă

Conducere/participare proiecte de cercetare

 • Responsabil de proiect din partea USAMV Cluj-Napoca: PN II 5.1-035/2007 subcontract nr. 32.4 /19.09.2007, „Implementarea sistemului de standardizare a materiei prime vegetale pentru cresterea competitivităţii la specii de plante medicinale valorificabile in industria farmaceutica si cosmetica”, 2007-2010,
 • Director tehnic, 2006-2008 – CEEX 104/2006 „Valorificarea durabilă a plantelor medicinale şi hameiului cu obţinere de preparate bioactive”, director de proiect conf. dr. Duda M. Marcel;
 • Director de proiect: Grant CNCSIS, Tip A, cod 725, „Obţinerea unor genotipuri bogate în principii active la specia Echinacea purpurea cu impact în industria farmaceutică”, 2004-2006;
 • Membru în colectivul a 10 proiecte de cercetare: CNCSIS, CEEX, PN II, Cecuri de Inovare

Publicații

 • 6 cursuri în specialitate
 • 4 cărţi de specialitate
 • 3 îndrumătoare de lucrări practice
 • 143 lucrări ştiinţifice

Activitate de inovare

 • Brevet pentru soi de plante Nr. 00331, pentru soiul de Păiuş înalt – Festuca arundinacea Scchreber intitulat „NAPOCA 2”, eliberat de ISTIS Bucureşti la 10.11.2013
 • Brevet pentru soi de plante nr. 00253 pentru soiul de Echinacea purpurea L. intitulat „Cluj”, eliberat de Oficiul de stat pentru Invenţii şi Mărci 30.05.2011
 • Brevet pentru soi de plante nr. 00161 pentru soiul de hamei intitulat „SUPERALFA”, eliberat de Oficiul de stat pentru Invenţii şi Mărci 30.12.2008
 • Brevet pentru soi de plante nr. 00160 pentru soiul de Echinacea pallida Nutt. intitulat „Napoca”, eliberat de Oficiul de stat pentru Invenţii şi Mărci 30.12.2008

Premii, diplome importante

 • Diploma de excelenta si medalia de aur 2013, pentru soiul NAPOCA 2, SALONUL INTERNAŢIONAL DE INVENTICĂ PRO INVENT, ediţia a XI-a, Cluj-Napoca,
 • Diploma de excelenta si medalia de aur pentru 2013, soiul ARDEAL,SALONUL INTERNAŢIONAL DE INVENTICĂ PRO INVENT, ediţia a XI-a, Cluj-Napoca
 • Diploma de excelenta si medalia de aur 2013, pentru soiul CLUJ,Salonul International de inventica Pro Invent editia a-XI-a Cluj-Napoca
 • Diploma de excelenta si medalia de aur 2013, pentru soiul NAPOCA, SALONUL INTERNAŢIONAL DE INVENTICĂ PRO INVENT, ediţia a XI-aCluj-Napoca
 • Premiul AOSR – „AMILCAR VASILIU” , 2011, pentru cartea FITOTEHNIE, autori: MUNTEAN LEON S., S. CERNEA, G. MORAR, M. M. DUDA, DAN I. VÂRBAN, S. MUNTEAN, 2008, Ed. AcademicPres, ISBN 978-973-744-115-7, 674 p
 • Premiul AOSR – „CAROL DAVILA” , 2010, pentru lucrarea Tratat de plante medicinale cultivate şi spontane, autori: MUNTEAN LEON S., MIRCEA TĂMAŞ, SORIN MUNTEAN, LEON MUNTEAN, MARCEL M. DUDA, DAN I. VÂRBAN, SIMION FLORIAN, 2007, Ed. Rrisoprint Cluj-Napoca, ISBN 978-973-751-463-9, 928 p,.
 • Premiul ASAS – „NICOLAE SĂULESCU”, 2008, pentru lucrarea Tratat de plante medicinale cultivate şi spontane, autori: MUNTEAN LEON S., MIRCEA TĂMAŞ, SORIN MUNTEAN, LEON MUNTEAN, MARCEL M. DUDA, DAN I. VÂRBAN, SIMION FLORIAN, 2007, Ed. Rrisoprint Cluj-Napoca, ISBN 978-973-751-463-9, 928 p,.