Prof. dr. Ileana BOGDAN

Bogdan-Ileana-CV

Ileana BOGDAN este profesor universitar în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

CV Prof. dr. Ileana BOGDAN

Contact

Domenii de competenţă profesională

 • Herbologie (biologia, ecologia şi controlul buruienilor)
 • Ştiinţele solului
 • Agrotehnică (sisteme de lucrări, factori ecologici şi tehnologici)
 • Tehnologii agricole: clasice, minime sau conservative
 • Agricultura organică
 • Dezvoltare rurală şi amenajarea teritoriului
 • Tehnică experimentală şi tehnici statistice

Experienţa profesională

25 ani învăţământ superior şi cercetare + 4 ani producţie agricolă

Conducere/participare proiecte de cercetare

 • Contract de cercetare ştiinţifică încheiat cu agenţi privaţi: Cercetări privind eficacitatea unor erbicide la un hibrid de forum NK 603. Nr. 5/2011 şi nr. înregistrare executant: 3902/19.04.2011,incheiat cu MONSANTO ROMANIA SRL.
 • Grant CNCSIS tip A. Partener: MEN-CNCSIS (2003-2005): Managementul buruienilor in principalele culturi din exploatatiile agricole din centrul Transilvaniei ., comisia 5.
 • 26 proiecte/contracte de cercetare ştiinţifică – membru în echipa de cercetare sau responsabil ştiinţific.

Publicaţii

 • 18 cărţi, manuale, cursuri universitare
 • 162 lucrări ştiinţifice publicate
 • 52 comunicări ştiinţifice la conferinţe, simpozioane de profil
 • 8 apariţii media