image

Prof. dr. Ioan PĂCURAR

Ioan-PACURAR-CV

Ioan PĂCURAR este profesor universitar în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, șef la catedra Știința solului.

CV Prof. dr. Ioan PĂCURAR

Contact

Domenii de competenţă profesională

  • domeniul judiciar și funciar
  • bonitare cadastrală
  • știința solului
  • soluri organice
  • stațiuni forestiere

Experienţa profesională

24 ani învățământ superior și cercetare + 5 ani producție agricolă

Conducere/participare proiecte de cercetare

Director de grant – 5 proiecte
Colaborator la grant – 10 proiecte

Publicații

  • 14 cărti, monografii, cursuri publicate în edituri naționale recunoscute de CNCSIS-MECI din care 9 prim/unic autor
  • 8 manuale –suport de curs –îndrumător lucrări practice, din care 6 prim/unic autor
  • 280 lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, volume anale