image

Prof. dr. Ion OLTEAN

Ion-OLTEAN-CV

Ion OLTEAN este profesor universitar în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

CV Prof. dr. Ion OLTEAN

Contact

Domenii de competenţă profesională

 • Entomologie generală,
 • Entomologie agricolă,
 • Entomologie horticolă,
 • Entomologie forestieră,
 • Nematologie şi Acarologie,
 • Pretecţia plantelor,
 • Fitoprotecţia şi igiena culturilor în sere şi solarii,
 • Fitofarmacie şi Fitiatrie, Pesticide,
 • Carantină fitosanitară, Dezinfecţie şi dezinsecţie,
 • Feromoni,
 • Monitorizare ecosisteme
 • Protecţia Plantelor

Experienţa profesională

28 ani învăţământ superior şi cercetare + 8 ani producţie agricolă

Conducere/participare proiecte de cercetare

 • Director contracte de cercetare – 2
 • Responsabil contract de cercetare – parteneriat – 4
 • Membru colectiv de cercetare – contracte internaţionale – 1
 • Membru colectiv de cercetare – contracte naţionale – 24
 • Brevete – 1

Publicaţii

11 cărţi şi manuale publicate, 310 lucrări ştiinţifice publicate