image

Prof. dr. Mihai RUSU

Mihai-Cornel-RUSU-CV

Mihai RUSU este profesor în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

CV Prof. dr. Mihai RUSU

Contact

Domenii de competenţă profesională

 • Agrochimie – fertilizare-fertilitate – procese fundamentale determinante ale stării de reacţie şi nutritivă a solurilor
 • evoluţia agrochimică a solurilor
 • metode de control ale stării de fertilitate a solurilor
 • managementul fertilizării solurilor, măsuri agrochimice de reconstrucţie a solurilor poluate.

Experienţa profesională

25 ani învăţământ superior şi cercetare + 25 ani producţie agricolă

Conducere/participare proiecte de cercetare

 • din 1999-prezent : Contract cu ICPA: Testarea îngrăşămintelor noi pentru culturi agricole şi horticole – director proiect
 • 2006-2007: CEEX/Modul III- Metode raţionale pentru selectarea şi folosirea măsurilor agrochimice: modelarea riscului, monitorizare şi management – director proiect
 • 2005-2007: CEEX/Modul IV- Dezvoltarea laboratorului de analiză sol-plantă conform cerinţelor Uniunii Europene privind evaluarea conformităţii – director proiect
 • 2004-2006: PNCDI/INFRAS – Acreditarea unui laborator de analiză sol-plantă – director proiect
 • 2001-2003: Grant CNCSIS – Cercetări privind controlul calităţii şi protecţiei solurilor cu folosinţă agricolă şi horticolă – director proiect
 • 2000-2003: Grant Relansin – Metode neconvenţionale de fertilizare utilizate în optimizarea agrochimică a sistemului sol-plantă – director proiect
 • 2000 -2002: Grant ANSTI – Realizarea unor sisteme de fertilizare la sol şi foliare eficiente în creşterea coeficientului de utilizare a substanţei active şi cu protecţie ecologică – director proiect
 • 1999-2001: Grant CNCSIS – Cercetări privind efectul unor măsuri agrochimice în refacerea solurilor degradate prin poluarea industrială în zona Zlatna – director proiect.

Publicaţii

5 cărți și 185 – lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, anale etc.