image

RECOMANDĂRI TRATAMENT VIȚA DE VIE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor:

MANA VITEI DE VIE (PLASMOPARA VITICOLA) + FĂINAREA (UNCINULA NECATOR) + PUTRGAIUL NEGRU (GUIGNARDIA BIDWELLII) + PUTREGAIUL CENUŞIU (BOTRYTIS CINEREA) care pot cauza pierderi importante la plantaţiile de viţă de vie.

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentelor III și II pentru mană, folosind unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

1. Produse sistemice:
UNIVERSALIS 593 SC = 0,2% (20 ml/10 l apă) mană + făinare + putregai cenușiu – efect secundar sau
PERGADO F = 0,25% = 0,25% (25 g/10 l apă ) sau
ELECTIS 75 WG = 0,15% (15 g/10 l apă) sau
MELODY COMPACT 49 WG = 0,15% (15 g/10 l apă) sau
MIKAL FLASH = 0,3% (30 g/10 l apă) sau
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG = 0,25% (25 g/10 l apă) sau
CURZATE MANOX = 0,25% (25 g/10 l apă)
+
FLINT MAX 75 WG = 0,016% (2 g/10-12,5 l apă ) făinare + putregai negru sau
TOPAS 100 EC = 0,03-0,05% (3-5 ml/10 l apă) sau
TOPSIN 70 WDG = 0,1% (10 g/10 l apă )

2. Produse de contact:
CAPTAN 80 WDG = 0,15% (15 g/10 l apă) sau
DITHANE M 45 = 0,2% (20 g/10 l apă) mană + putregai cenuşiu sau
FOLPAN 80 WDG = 0,15% (15 g/10 l apă) mană + putregai cenuşiu +
COSAVET 80 DF =0,3% (30 g/10 l apă) sau
THIOVIT JET 80 WG = 0,3% (30 g/10 l apă)

Perioada optimă de tratament: 18 – 22.06.2020

Alte recomandări:
Pentru combaterea putregaiului cenuşiu vă recomandăm:
TELDOR 500 SC = 0,1% (10 ml/10 l apă) sau
SWITCH 62,5 WG = 0,06-0,1% (6-10 g/10 l apă)

Dacă în perioada recomandată efectuării tratamentului intervin condiţii nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care tratamentul nu a putut fi efectuat.
Pe suprafeţele unde a căzut grindina, recomandăm efectuarea unui tratament cu produse pe bază de cupru, pentru cicatrizarea rănilor provocate de grindină.

Salt la sursă
Author:

officeglissando@gmail.com