image

SCDA Livada

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LIVADA

Începând cu anul 1962, SCDA Livada este înfiinţată ca unitate de cercetare agricolă în N-V României, în scopul abordării ştiinţifice şi rezolvării unor obiective prioritare pentru agricultura din zonă, realizată pe soluri argilo-iluviale moderat acide, deosebit de problematice.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă LIVADA, logo

Principalele domenii de activitate:

  • Crearea de soiuri:
    • plante furajere: trifoi roşu, lupin
    • plante tehnice :in pentru fibră
  • Elaborarea de tehnologii şi secvenţe tehnologice de cultură: laborator de erbicide, protecţia plantelor, amendare şi fertilizare
  • Producerea de seminţe
  • Servicii ştiinţifice şi tehnologice (testare produse insecto-fungicide şi erbicide, testare fertilizanţi, testare de hibrizi şi soiuri)
  • Difuzarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica producătorilor agricoli

Producem şi comercializăm seminţe din categorii biologice superioare la: grâu, triticale, orz, orzoaică de primăvară, etc...

Oferta de seminţe

SCDA Livada produce şi comercializează seminţe din categorii biologice superioare la: grâu, triticale, orz, orzoaică de primăvară, ovăz, porumb, soia, mazăre furajeră, trifoi roşu, lupin alb, in pentru fibră

Loturi demonstrative,diseminare, activităţi

Anual, la SCDA Livada sunt realizate evenimente cu caracter de diseminare, în parteneriat cu principalele companii din domeniul agribusiness, unde sunt invitaţi producători agricoli din zonă şi autorităţi din domeniu . Aceste întâlniri facilitează discuţii pe teme concrete, conferă soluţii tehnologice , se prezintă rezultate din câmpurile experimentale , fiind imperios necesare în activitatea de cercetare agricolă.

Ca şi o particularitate, este important de menţionat ca în cadrul SCDA Livada, odată cu înfiinţarea staţiunii, au fost amplasate în toamna anului 1961 experienţele staţionare de lungă durată cu fertilizarea şi amendarea solurilor acide, de o deosebită importanţă pentru noi, dar şi cu o valoare inestimabilă pentru ceea ce înseamnă cercetarea interacţiunii sol –plantă în contextul unei agriculturi sustenbile.

Bianual, SCDA Livada editează broşura “Cercetare şi performanţă în agricultură”

Programul de activităţi tehnico-ştiinţifice la SCDA Livada în anul 2018

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada

Adresa: Str. Baia Mare, nr. 7, Satu Mare, CP 447180, jud. Satu Mare.
Tel: +40-(0)261-840001
Fax: +40-(0)261-840001
Email: scdalivada@yahoo.com

Pagina web: http://www.scdalivada.ro/