image

Șef lucr. dr. Adrian POP

Adrian POP este șef de lucrări în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

CV Șef de lucrări dr. Adrian POP

Contact

Domenii de competenţă profesională

  • Agrotehnică şi herbologie
  • Tehnică experimentală
  • Sisteme agricole durabile

Experienţa profesională

8 ani învățământ superior

Lucrări publicate

  • 132 lucrări ştiinţifice publicate la diferite simpozioane naţionale şi internaţionale din care 5 unic autor, 19 prim autor.
  • Coautor în 5 articole publicate în reviste ISI Thomson cu factor de impact
  • Coautor în 4 articole indexate ISI, fără factor de impact

Cărţi publicate

  • Teodor Rusu, Ileana Bogdan, Adrian Ioan Pop, 2012, Îndrumator de lucrari practice la Agrotehnica. Editura Grinta Cluj-Napoca, ISBN 978-973-126-409-7.