Șef lucr. dr. Cristina MOLDOVAN

Cristina MOLDOVAN este șef de lucrări în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

CV Șef de lucrări dr. Cristina MOLDOVAN

Contact

Domenii de competenţă profesională

  • Tehnologia culturilor agricole de câmp (cereale și plante tehnice)
  • Biologia, tehnologia de cultivare și păstrare a cartofului
  • Tehnologii în agricultură ecologică (biologică, organică)

Experienţa profesională

10 ani învățământ superior

Lucrări publicate

  • 39 lucrări ştiinţifice publicate
  • Coautor la 2 îndrumătare de lucrări practice
  • Coautor la 1 curs
  • Coautor Brevet pentru soiul Napoca 2, Festuca arundinacea