image

Șef lucr. dr. Ovidiu MARIAN

Ovidiu-Marius-MARIAN-CV

Ovidiu MARIAN este șef de lucrări în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

CV Șef de lucrări dr. Ovidiu MARIAN

Contact

Domenii de competenţă profesională

  • fiabilitatea agregatelor agricole
  • testarea agregatelor agricole

Experienţa profesională

12 ani învățământ superior și cercetare

Lucrări reprezentative

  • RESEARCH ON THE CHANGED OPERATING PARAMETERS DURING OPERATION MMAT 110-03 AND IDK 120-04 NOZZLES, Ovidiu MARIAN, Ioan DROCAŞ, Adrian MOLNAR, Mircea MUNTEAN, Ovidiu RANTA; The 14th International Symposium PROSPECTS FOR 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE 24 – 26 September, 2015 Cluj-Napoca, Romania
  • The Influence of Nozzle Type on the Coverage Degree when Performing Phytosanitary Treatments, Ioan Drocas, O. Marian. A. Molnar, M. Muntean, V. Barbieru, T. Bidian, The 14th International Symposium PROSPECTS FOR 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE 24 – 26 September, 2015 Cluj-Napoca, Romania Buletin USAMV, series Agriculture 72 (2) 2015, ISSN 1843-5246, 2015
  • Research Regarding the Assesment of the Coverage Degree for Phytosanitary Treatments Using Different Types of Nozzles, Ioan DROCAȘ*, Ovidiu MARIAN, Sorin STĂNILĂ, Ovidiu RANTA, Adrian MOLNAR, Cluj Napoca, Romania, Print ISSN 1843-5246; Electronic ISSN 1843-5386, 2014
  • Research Regarding the Assesment of the Coverage Degree for Phytosanitary Treatments Using Different Types of Nozzles, Ioan DROCAȘ, Ovidiu MARIAN, Sorin STĂNILĂ, Ovidiu RANTA, Adrian MOLNAR, Bulletin USAMV series Agriculture 71(2)/2014, Romania, Print ISSN 1843-5262; Electronic ISSN 1843-536X, 2014
  • STUDY ON DETERMINING THE DEGREE OF COVERAGE WHEN PERFORMING PHYTOSANITARY TREATMENTS USING WATER SENSITIVE PAPER, Ioan DROCAS, Ovidiu Marius MARIAN , Ovidiu RANTA, Adrian MOLNAR , Mircea MUNTEAN, Giorgiana CĂTUNESCU, Lucrări Ştiinţifice – vol. 57 (1) 2014, seria Agronomie, Ia;i, Romania, 1454-7414, 2014
  • Researches Regarding the Influence of Height on Uniformity of Distribution of New Types of Nozzles, Ovidiu MARIAN, Ioan DROCAŞ,Cristian COSTEA, Ovidiu RANTA, Sorin STĂNILĂ, Mircea MUNTEAN, Bulletin UASMV serie Agriculture 70(1), Cluj Napoca, Romania, Print ISSN 1843-5246; Electronic ISSN 1843-5386, 2013
  • Influence of Sieve Openings SizeforHammer Mills on the Degree of Shredding and Grinding Energy Consumption for Wheat, Ovidiu MARIAN, Ioan DROCAŞ, Ioan BUDĂCAN, Dumitru POP, Mircea MUNTEAN, Bulletin UASMV serie Agriculture 70(2), Cluj Napoca, Romania, Print ISSN 1843-5246; Electronic ISSN 1843-5386, 2013