Șef lucr. dr. Teodora FLORIAN

Teodora-FLORIAN-CV

Teodora FLORIAN este şef de lucrări la departamentul „Protecţia mediului şi a plantelor” în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură.

CV Șef de lucrări dr. Teodora FLORIAN

Contact

Domenii de competenţă profesională

  • Zoologie Generală
  • Entomologie Generală
  • Entomologie Agricolă, Horticolă şi Montană
  • Protecţia Plantelor
  • Control Fitosanitar

Experienţa profesională

10 ani de activitate didactică şi de cercetare

Conducere/participare proiecte de cercetare

  • Membru, Responsabil proiect Prof. dr. Ion Oltean Proiect nr. 243, (2014-2017) – Mediatori ecochimici-modificatori de comportament-utilizabili în eco-tehnici de protectie a coloniilor de albine împotriva Varroa destructor, parazit al albinelor Apis mellifera Director Fenesan-Pojar Maria, UBB Cluj-Napoca
  • Proiect nr. 2609, (2007-2010) cu titlul Metoda moderna, neconventionala pentru depoluare microbiana a apelor fenolice, in scopul consolidarii diversitatii biologice – DEFENOL. – Membru, Director proiect Prof. dr. Carmen Puia

Publicaţii

113 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, din care 25 prim autor

Premii, diplome importante

  • 2009 – ACTA PHYTOPATHOLOGICA –acordat de Societatea de Protecţia Plantelor Transilvania
  • 2009 – Premiul MERITUL AGRICOL – clasa a III-a – acordat de Corpul Agronomic Român